Experts aan het woord

04-09-2021 - Telegraaf Financieel
Van Meerten bereidt een potentieel invloedrijke rechtszaak voor van medewerkers uit de reisbranche die pensioen opbouwden bij Reiswerk Pensioenen. Zij werden flink gekort nadat hun noodlijdende fonds werd overgenomen door pensioenfonds PGB. Het fonds had zo’n 30.000 deelnemers, die tot bijna 19% zijn gekort. "De rechter zou bijvoorbeeld kunnen besluiten dat elke korting boven de 5% disproportioneel is", zegt Van Meerten. "In deze zaak gaat het mogelijk om miljoenen euro's." Als de rechter besluit dat individuele toestemming noodzakelijk is voor zulke maatregelen, heeft dat grote gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel. Het zou voor pensioenfondsen moeilijk worden om grote kortingen door te voeren. De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zou ook in gevaar kunnen komen omdat individuele deelnemers daar dan ook toestemming voor zouden moeten geven. "Dan is er een probleem voor minister Koolmees van Sociale Zaken", zegt Van Meerten. Hij wil de dagvaarding voor de zaak van de deelnemers van Reiswerk Pensioenen nog deze maand indienen. "Ik hoop dat er dan binnen een half jaar een uitspraak komt."
'Compensatie voor wie gekort is op pensioen'

04-09-2021 - Het TV programma Kassa
Commentaar Cas: Dat pensioendiefstal niet alleen gepensioneerden aangaat, blijkt bij het invaren van het Reiswerk pensioenfonds in het PGB pensioenfonds. Deelnemers jonger dan 60 jaar worden met maar liefst 18% in hun pensioenopbouw gekort. Bij 60-plussers gaat het om een verlaging van 9%. Sluit je aan bij de rechtzaak van hoogleraar pensioenrecht en advocaat Hans van Meerten om deze korting ongedaan te maken en jurisprudentie op te bouwen waardoor ook andere fondsen die niet meer lukt. Dit zou tegens het Koolmees pensioenstelsel tegen kunnen houden want ook daar wordt je zwaar genaaid bij het invaren.
Kassa 4 sep 2021

02-09-2021 - door Casper Rouffaer, Follow the money
Veruit de meeste Nederlanders hebben, net als Bert van der Wees, te maken met de 'grote verplichtstelling'. Die zorgt ervoor dat zo'n 80 procent van de werknemers met een pensioenovereenkomst verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds. Daarvan zijn er ongeveer vijftig, waaronder het ABP en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, maar bijvoorbeeld ook de metaalindustrie-fondsen PME en PMT, het bouwnijverheidsfonds BpfBOUW en de afzonderlijke fondsen voor sectoren als Vervoer, Detailhandel en Horeca en Catering. Bij deze acht fondsen alleen al zijn meer dan elf miljoen mensen aangesloten.
Buiten het domein van de bedrijfstakpensioenfondsen geldt veelal de 'kleine verplichtstelling', vaak geregeld in de cao, die werkgevers eveneens verplicht een pensioenovereenkomst aan te gaan met hun werknemers. Een belangrijk verschil met de grote verplichtstelling is dat de werkgever zelf mag kiezen waar die regeling wordt ondergebracht, bijvoorbeeld bij een eigen ondernemingspensioenfonds of bij een commerciële derde partij.
En dan zijn er ook nog werkgevers en zelfstandigen die helemaal buiten de verplichtstellingen vallen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede oudedagsvoorziening boven op de AOW. Hieronder valt ook het merendeel van de zzp'ers, een snelgroeiende groep die inmiddels zo'n 10 procent van de beroepsbevolking vertegenwoordigt. Het CBS becijferde in 2017 dat een op de vier zzp'ers geen geld opzijzet voor later. Maar ook veel werknemers in loondienst bouwen geen pensioen op, de zogenaamde ‘witte vlek’. Eind 2016 waren dat er volgens het CBS meer dan 850.000.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie verwijst in zijn arrest naar een aantal kenmerken van solidariteit van het Nederlandse pensioenstelsel:

Het nieuwe Koolmees pensioenstelsel maakt een einde aan de eerste en laatste kenmerken, en dreigt daardoor de europese toestemming/uitzonderingspositie te verliezen. Het nieuwe stelsel wordt individueler. Een van de doelen van het kabinet is een meer directe relatie tussen premie die je inlegt en wat je daarvoor krijgt. Rijksambtenaar Bert van der Wees kan zijn individuele pot dan nog steeds niet weghalen bij het ABP. In het nieuwe stelsel doen pensioenfondsen geen beloftes meer over de hoogte van toekomstige uitkeringen. De risico's van tegenvallende beleggingen - of van een te lage premie - komen meer te liggen bij de deelnemers. Indexatie, door het Europese Hof nog genoemd als kenmerk van solidariteit, bestaat straks niet meer.
Van Meerten is er niet tegen om mensen te verplichten om samen solidair een pensioen op te bouwen. Maar dat kun je, volgens hem, ook bereiken door alleen een regeling verplicht te stellen, maar niet het fonds: alleen de kleine verplichtstelling dus. 'Dan loop je ook nagenoeg geen risico meer dat je door Europa wordt teruggefloten', zegt hij tegen Follow the Money.

Van het beste pensioenstelsel ter wereld kraken de fundamenten

21-08-2021 - Martin van Rooijen op Twitter
Martin verwijst naar het onderstaande artikel van Eduard Bomhoff
Het gelijk van 50plus: 2% Rekenrente.

21-08-2021 - Wynia's Week, door Eduard Bomhoff
Onnodige kortingen op de meeste pensioenen (volgend jaar oplopend tot 20 procent) door een 'idiote' rekenrente. Toezicht zwijgt wanneer insiders opmerken dat buitenlandse collega's dit 'niet begrijpen').
De Nederlandsche Bank en de pensioenen: arrogant en ondeskundig

14-08-2021 - Wynia's Week, door Eduard Bomhoff
Door het foute beleid van DNB hebben een paar miljoen gepensioneerden nu al veel lagere pensioenen (tenzij u pensioen krijgt van DNB zelf, want dat wordt wél elk jaar aangepast).
Kwalijke rol van De Nederlandsche Bank bij de pensioenplannen

07-08-2021 - Wynia's Week, door Eduard Bomhoff
Commentaar Cas: Minister Koolmees liet het CPB uitzoeken wat het effect van minder aandelen en meer staatsobligaties zou zijn op de pensioenen.

Desondanks wisten de cijfergoochelaars van het CPB via die 52 jaar oude Merton formule die eigenlijk alleen geschikt is voor een maximale beleggingshorizon van 1 jaar aan te tonen dat dit voor pensioenen over 60 jaar ook een goed idee zou zijn.
Warren Buffet en enkele Nobelprijs winnaren hebben aangetoond dat de formule van Merton 'obviously a bad idea' is voor langere periodes zoals die gelden voor pensioenfondsen. Koolmees extrapoleert de 1-jaar korte-termijn onzekerheden over 60 jaar, en doet net alsof de economie en de beurs zichzelf nooit herstellen.

Het pensioenakkoord hoort in prullenbak

31-07-2021 - Wynia's Week, door Eduard Bomhoff
Voor alle Nederlandse pensioenfondsen tezamen kwamen in de twaalf jaar van 2009-2020 de premies In totaal op 380 miljard, de uitbetaalde pensioenen op 334 miljard. Alleen in 2016 waren de uitbetaalde pensioenen even hoog als de ontvangen premies; in alle andere jaren waren de premies gemiddeld 4 miljard per jaar hoger.
Hadden we de pensioenen vanaf 2008 keurig geïndexeerd (ieder jaar opgehoogd met de inflatie) dan hadden de premies nog steeds 8 miljard meer in de kas gebracht dan nodig was om zulke geïndexeerde pensioenen uit te betalen.

Pensioenfondsen in de gevarenzone? Lariekoek.

24-07-2021 - EW Magazine, door Fleur Verbeek
Maar een nieuw pensioenstelsel staat verhoging mogelijk in de weg. Dat zit zo: bij overgang naar het nieuwe stelsel wordt de zogenoemde doorsneepremie afgeschaft. Dat benadeelt vooral 40-plussers.
Pensioenen in het groen, maar u gaat er weinig van merken

03-07-2021 - EW magazine > Opinie, door Hans van Meerten, bijzonder hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht.
Nog steeds vind ik het een charmante oplossing om de bestaande rechten te 'parkeren' in een aparte entiteit en de nieuwe aanspraken daarvan los te koppelen, met behoud van een individueel bezwaarrecht. Dit wordt door de sector echter afgedaan als 'te complex'. Ik denk dat dit wel meevalt: verscheidene pensioenfondsen voeren nu al verschillende regelingen uit. En zo complex als het Nederlandse invaren is dit bij lange na niet.
Pensioensector onderschat risico van invaren

24-06-2021 - door Casper Rouffaer, Follow the money
Sparen voor je pensioen zit in ons calvinistische DNA. Maar door de lage rente sparen we ons een ongeluk. Als de nieuwe pensioenwet ingaat, sparen we straks onverminderd door, terwijl de pensioenpot richting twee biljoen groeit. De roep om een grondige herziening van ons spaarevangelie klinkt al langer. Daar wordt niet veel mee gedaan. Een gemiste kans in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel?
Met ons pensioensysteem doen we onszelf en anderen tekort

17-06-2021 - KBO Brabant, namens 125.000 leden
Meest in het oog springende is onze aanbeveling aan de informateur, om tijd vrij te maken voor een presentatie door pensioendeskundigen Rob de Brouwer, Jan Pierik, Jean Frijns en Jelle Mensonides.
De alternatieve pensioenhervorming die zij voorstellen, is volgens KBO-Brabant veel beter voor pensioendeelnemers en gepensioneerden én voor Nederland ten opzichte van het 'pensioenakkoord'. Dit akkoord dient dan ook te worden heroverwogen, want het biedt onvoldoende perspectief, het wordt te ingewikkeld en de transitie legt een veel te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende kabinet.

KBO-Brabant: brief naar Hamer

19-05-2021 - De Tijd (België), door Peter van Maldegem
Meerdere pensioenfondsen overwegen de Belgiëroute, waarbij ze het fonds naar ons land overhevelen. 'De Belgiëroute kan voor veel Nederlandse pensioenfondsen een oplossing zijn. In tegenstelling tot in Nederland, wordt in België niet gewerkt met een risicovrije rekenrente', zegt Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht en advocaat. 'Als een Nederlands fonds zijn regeling onderbrengt in een Belgisch pensioenfonds, valt het op het vlak van sociaal en arbeidsrecht nog altijd onder Nederlands recht, maar het prudentieel recht wordt Belgisch. Dat betekent dat de rekenrente een Belgische zaak wordt, waardoor mogelijk een andere en misschien wel betere bescherming van de deelnemers mogelijk is', zegt van Meerten.
Nederlandse pensioenfondsen verkennen Belgiëroute

18-05-2021 - Eindhovens Dagblad > Opinies, door Wilma Berkhout
Over 10 jaar is het pensioenvermogen van Nederland weer verdubbeld van bijna 2000 miljard naar 4000 miljard vanwege fantastische werkelijke rendementen. Het geld kan nooit meer op voor de pensioenen in Nederland! Toch vraagt men hoge premies en zijn de pensioenuitkeringen straks nooit geïndexeerd. Een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen. Waarom? Om de pensioenidustrie te behagen?
Onteigening pensioengeld; kasstroom systeem, ingebracht bij formateur, voor iedereen voordelig

17-05-2021 - MeJudice, door Jelle Mensonides (Oud-directeur ABP Vermogensbeheer) en Jean Frijns (VU Amsterdam)
Een vermogen van 50 uitkeringsjaren in 2020 illustreert dat de maatregelen sinds de financiële crisis zijn doorgeschoten. De hoge 'kostendekkende' premie van het FTK leidt tot hoge oppotting en dat kan niet het doel zijn van pensioenfondsen.
De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel

10-05-2021 - EW, door Joris Heijn en Jeroen van Wensen
En de overheid? De grootste pijn zit bij ABP en zorgfonds PFZW. Samen goed voor de helft van al het pensioenvermogen en hofleverancier van niet-geïndexeerde pensioenen. Het zijn beide fondsen waar de overheid veel invloed heeft, maar die hebben verzaakt om voldoende premie in te leggen en op tijd het risico op een dalende rente af te dekken. Slecht bestuur dus. Maar in plaats van de confrontatie daarover aan te gaan met ambtenaren en zorgpersoneel, of zelf in de buidel te tasten, straalt de overheid liever uit: dit is een universeel probleem, niet alleen van ons.
'In de wandelgangen hoor je dat de hele pensioenindustrie moet meewerken om de puinhopen bij ABP en PFZW op te ruimen', zegt Van Meerten. 'Draagvlak voor de plannen is er nauwelijks, en dan gaan we omwille van die twee even 1.700 miljard euro invaren. Dat gaat nooit vliegen natuurlijk'.

Stop onzalig pensioenplan Koolmees

16-04-2021 - Ton Verlind, columnist en voormalig eindredacteur Brandpunt
De overheid wil om politieke redenen af van het huidige stelsel van aanvullende pensioenen en werkt daarom aan een hervorming van het pensioenstelsel, een operatie die zo ingewikkeld is dat niemand er nog iets van begrijpt. Om politiek draagvlak te krijgen voor die ingreep wordt al jarenlang de ondergang van het huidige pensioenstelsel gepredikt. Dat gebeurt dus op basis van berekeningen die niet deugdelijk zijn, maar die met zoveel overtuiging worden gebracht dat ook de meeste journalisten zijn gaan geloven dat er met het pensioenstelsel bar en boos voorstaat.
Medialogica: hoe de pensioenleugen voortleeft

07-02-2021 - Beer van Huet, medewerker van deze site
Leestip om alle historie en details te overzien.
Commentaar op nieuwe pensioenakkoord

04-01-2021 - Rob de Brouwer
Maar vanwege de regels van de nieuwe Pensioenwet mag er niet worden geïndexeerd. Volgens de oude regels van de Pensioen- en Spaarfondsenwet was de dekkingsgraad meer dan 200%.
Het zijn de regeltjes, domoor!

2020

13-12-2020 - De Dagelijkse Standaard, door Frits Bosch, 40 jaar in het financiële bedrijfsleven gewerkt. Hij heeft vele financiële artikelen, gidsen en boeken geschreven.
In het akkoord worden deelnemers van pensioenfondsen voor de leeuwen gegooid qua beleggingsrisico's
'Wouter Koolmees, keer alsjeblieft om!'

10-12-2020 - HR Kiosk > Opinie, door Andries Bongers, Hoofdredacteur, met bijdrage van Martin va Rooijen, senator 50plus
Mensen zijn WOEST over het meten met 2 maten bij rendement. Staat rekent in box 3 met 5,79 % fictief rendement boven 1 mln. vermogen. Staat eist dat Pensioenfondsen rekenen met 0% rendement voor komende 60 jr. Terwijl gem. rendement 7% is in laatste 30jr!
Kortingen op pensioenen verder weg, door versoepeling van onjuiste regels?

08-12-2020 - Dagblad van het Noorden > Opinie, door Jur Bezema (oud hoofd comptabiliteit) en Jan Oosterhaven (emeritus hoogleraar economie, Rijksuniversiteit Groningen)
De pensioenfondsen strooien ons zand in de ogen. De pensioenen kunnen gemakkelijk geïndexeerd worden en de premies kunnen omlaag.
Opinie: De leugenachtige dekkingsgraden van de pensioenfondsen; ze hebben eerder teveel dan te weinig geld in kas

01-12-2020 - VCP Vakcentrale voor Professionals
Binnen dit adviesorgaan had de zogeheten coalitiefractie - met onder meer vakorganisatie CMHF - aangegeven niets te zien in het voorgenomen besluit. Maar doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers kwam het er toch door.
CMHF wijst premie- en indexatienota ABP af
Notitie Cas: Dat is dus een goede reden om op te zeggen bij FNV en lid te worden van een bij het VCP aangesloten bond.

28-11-2020 - Eindhovens dagblad, door Peet Vogels, redaktie
Als die buffers niet meer nodig zijn, is er voldoende geld om de pensioenen te verhogen
Ouderen slepen staat voor de rechter om pensioenkortingen

27-11-2020 - EW, door Jeroen van Wensen, redacteur Economie
De risico's van de pensioenregeling liggen namelijk geheel bij de deelnemer. En bijvoorbeeld niet bij de werkgever, of een herverzekeraar. Het pensioenfonds zelf loopt geen risico, want dat verhaalt tegenvallers op de deelnemers: door niet te indexeren, premies te verhogen, of zelfs door te korten.
Pensioenfondsen die middelloonregelingen uitvoeren, worden op grond van de Pensioenwet gezien als uitvoerders van uitkeringsregelingen, en moeten daardoor hoge buffers aanhouden. Maar het gaat in feite om premieregelingen, en daarvoor gelden die buffers niet. 'De Nederlandse regering heeft daardoor de IORP verkeerd geïmplementeerd'

Gepensioneerden tegen de Staat. Een verslag van de rechtszaak

27-11-2020 - Follow The Money, door Casper Rouffaer
Erik Daae van de Stichting Pensioenbehoud sluit zich hierbij aan. 'De premies worden berekend met een rendementsverwachting tussen de 2,5 en 3 procent. Als je dat haalt, kun je de toegezegde uitkeringen waarmaken. Als je meer haalt, kun je uit dat overrendement de indexaties betalen.' Vanaf de invoering van de Pensioen- en Spaarfondsenwet in 1952 tot aan de invoering van de Pensioenwet in 2007 was de gehanteerde rente voor de premieberekening ook steeds gelijk aan de rente waarmee de verplichtingen werden gewaardeerd, legt Daae uit. 'Dat is in 2007 losgelaten.'
De typisch Nederlandse strijd om een goed pensioen

04-11-2020 - Financieel Dagblad, door Martine Wolzak, journalist
Het bezwaarrecht schrappen kan een aantasting van het eigendomsrecht van deelnemers zijn en daartegen kan een deelnemer altijd procederen. De kans op succesvolle rechtszaken van deelnemers tegen fondsen wordt dan groter.
Geef gepensioneerde recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel

03-11-2020 - NRC, door Bernhard van Praag, emeritus universiteitshoogleraar toegepaste economie (Universiteit van Amsterdam)
Bekijken we eens alle Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar. De beschikbare middelen zijn nu (2020) ongeveer 1500 miljard euro. Het rendement bedraagt gemiddeld 6 procent per jaar, dat zou dus dit jaar ongeveer 90 miljard bedragen. De pensioenuitkeringen liggen nu rond de 32 miljard. Er is dus een overschot van 58 miljard, dat aan het vermogen kan worden toegevoegd. Tellen we daar ook nog de premie-inkomsten van circa 30 miljard bij op, dan komen we zelfs op een overschot van bijna 90 miljard.
Het pensioenvermogen is zo groot, pensionado’s kunnen rentenieren

01-10-2020 - Dagelijkse Standaard, door Frits Bosch
In het nieuwe pensioenstelsel wordt het nog slechter: pensioenfondsdeelnemers krijgen beleggingsrisico's vol om de oren. Ze hebben geen zeggenschap en geen eigendom over hun gestorte geld, maar wel de risico's. Ouderen worden gedwongen om in obligaties beleggen die niet renderen met nul procent rente, maar wel een gigantisch risico lopen als de rente een flipje naar boven maakt.
De Europese Unie sloopt onze pensioenen, maar het woord is aan u in maart 2021!

18-09-2020 - PGGM, door Niels Kortleve, Floris van Loo en Rens van Gastel
In een onlangs gepubliceerd artikel in het NRC constateren Coen Teulings. Arnoud Boot en Paul de Beer dat een vaste premie suboptimaal is. Zij pleiten daarom voor een variabele premie. Eigen onderzoek binnen PGGM leidt ook tot de conclusie dat sturen met premie meerwaarde heeft.
Variabele premie geeft beter pensioen

14-09-2020 - 50plus TV - Cas Tuyn van 'Stop de Pensioenroof'
Om uit deze impasse te komen bespreken we ons plan om de pensioenfondsen te laten overstappen van 30% onrendabele staatsobligaties waar de regering van profiteert, naar particuliere woningverhuur waar de hele maatschappij van profiteert door de doorstroming op de woningmarkt weer aan te zwengelen. Pensioenfondsen krijgen zo 5% rendement op 30% van hun investeringen, dus gegarandeerd 1,5% rendement. Daarbovenop hebben de pensioenfondsen dan nog steeds 70% van hun vermogen om te beleggen in aandelen, bedrijfsobligaties etc om nog meer rendement te halen, waarschijnlijk weer die 7%.
Cas Tuyn van 'Stop de pensioenroof'

10-09-2020 - NRC, door Christiaan Pelgrim
Het nieuwe pensioenstelsel wordt onnodig duur en onzeker. Die harde conclusie trekken economen Coen Teulings, Arnoud Boot en Paul de Beer. De afspraken uit het pensioenakkoord moeten worden aangepast, vinden de hoogleraren.
Het nieuwe pensioen kan goedkoper en zekerder, zeggen drie economen
Commentaar Cas: In plaats van het gebrek aan rendement op de staatsobligaties te verhelpen met meer premie of meer risico, zouden de pensioenfondsen er beter aan doen de staatsobligaties te dumpen. Hiervoor in de plaats zouden ze dan in de particuliere woninghuur kunnen gaan zitten wat gegarandeerd 5% oplevert aan huurinkomsten, de stijgende huizenprijzen niet eens meegeteld. Wanneer de pensioenfondsen vooral in bejaardenhuizen en verzorgingshuizen investeren brengen zij tevens doorstroming op de verkrampte woningmarkt op gang. Ouderen verlaten hun veel te grote huizen nu de kinderen het huis uit zijn, en maken hun vermogen vrij.
Als pensioenfondsen 30% van hun portefeuille in de particuliere huurwoningen stopt halen zijn gegarandeerd 30% van 5% = 1,5%, veel meer dan de 0,2% rekenrente van Koolmees, en daar komt het risicovollere rendement op de resterende 70% nog bovenop. Fondsen kunnen dan weer indexeren voor inflatie, zelfs met terugwerkende kracht, en werkenden kunnen weer met 65 jaar met pensioen, zo rijk zijn de fondsen.

07-07-2020 - De Telegraaf, Uitslag 'Wat U zegt' poll over het pensioenakkoord
De meerderheid van de stellingdeelnemers ziet de plannen voor een nieuw stelsel niet zitten omdat het in hun ogen te veel onzekerheid biedt.
5740 deelnemers zeggen: 61% is tegen, 15% is voor, 24% weet het niet

Uitslag Stelling: 'Te veel onduidelijkheden'

03-07-2020 - MeJudice, door Bernard van Praag
Het ABP heeft een dekkingsgraad van 466%. Er is geen enkele reden om ons systeem fundamenteel te wijzigen en op zijn kop te zetten. De paniek wordt volstrekt kunstmatig verwekt door het bindend voorschrijven van een absurd lage rekenrente om de dekkingsgraad te berekenen.
Het pensioenstelsel staat er goed voor

01-07-2020 - Cas Tuyn, voorzitter 'Stop de Pensioenroof' en deze site
Ik vind dat we aangetoond hebben dat het huidige pensioenstelsel uitstekend voldoet als je het ontdoet van de 2 elementen die je vanuit het oogpunt van de pensioendeelnemers kan zien als sabotage: de idioot lage rekenrente die ons arm rekent, en de 30% verplichtin in door toedoen van de ECB niet langer renderende staatsobligaties.
Brainstorm Cas en Tuur 30 juni 2020

30-06-2020 - Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter VCP Vakcentrale voor Professionals
De manier waarop minister Koolmees de compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek denkt op te lossen, zal volgens de VCP niet werken. Vooral mensen van rond de midden veertig moeten rekening houden met een flinke financiele tegenvaller. “Dit is voor ons de reden dat we nu geen ja kunnen zeggen tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord”
Compensatie uitwerking pensioenakkoord: VCP brengt gevolgen in kaart

26-06-2020 - Eindhovens Dagblad > Opinie, door John Ruben, oud-actuaris en oud-directeur pensioenen van het Philips Pensioenfonds
Als we de aannames bij het nieuwe pensioenstelsel projecteren op het bestaande stelsel blijkt dat helemaal niets mis is met de financierbaarheid van onze aanvullende pensioenen. Dan hebben we zo'n nieuw en uitermate complex systeem helemaal niet nodig en kunnen we het bestaande gewoon behouden.
Nieuwe pensioenstelsel is onzeker en onnodig complex

24-06-2020 - Leen Hoffman, Fellow bij de Wiardi Beckman Stichting (PvdA)
De gebreken die aan het huidige stelsel kleven, zullen niet worden weggenomen maar juist voorgoed onoplosbaar worden. Het akkoord is namelijk gebaseerd op een aantal drogredenen. Het is verbazingwekkend dat vakbonden het ondertekenden en sociaal-democraten er mee akkoord zullen gaan.
De drogredenen van het pensioenakkoord

20-06-2020 - KBO-Brabant, door drs. L.G.M. Bisschops, directeur, en dr. G.R.M. Mustert, secretaris
Er liggen tien jaren van economische voorspoed achter ons, resulterend in een onvoorstelbaar pensioenvermogen van meer dan 1.500 miljard euro. Desondanks lopen werknemers en gepensioneerden tot meer dan 20 procent van hun pensioen (opbouw) mis als gevolg van rekenregels die niet uit te leggen waren, maar desondanks in stand werden gehouden.
Zonder indexatie geen steun

18-06-2020 - Accountant, door Paul van der Heide, verbonden aan Nederlands Pensioenbureau Legal
Op grond van de Europese richtlijnen voor pensioenfondsen (IORP) mag rekening worden gehouden met toekomstige rendementsverwachtingen. Als we dat heel voorzichtig zouden doen, spelen we honderden miljarden vrij. Het geld blijft alleen vanwege een rigide rekenrente van DNB in de kluis. Geen enkele reden dus om te dreigen met het korten van pensioenen.
Koolmees blijkt wolf in schaapskleren

18-06-2020 - SP, door Bart van Kent
De pensioendeal maakt van het beste pensioenstelsel ter wereld een gokpensioen! De hoogte van je pensioen gaat nog onzekerder worden.
De 3 redenen waarom wij geen casinopensioen willen.

17-06-2020 - Kernteam van het Landelijk Actiecomitè Red het pensioenstelsel
De conclusie moet zijn dat de aangevoerde argumenten voor een stelselherziening op drijfzand zijn gebaseerd. En idem dito dus dat nieuwe stelsel. Want wat heeft nu de nadere uitwerking van het pensioenakkoord opgeleverd?
Beste leden van het FNV Ledenparlement: doe het niet!

16-06-2020 - 50plus reactie op drip-feeding informatie over het Koolmees stelsel
Klopt het dat pensioenen bijna elk jaar verhoogd zouden zijn als het nieuwe stelsel al in 2007 was ingevoerd?
Klopt het dat het akkoord geen enkele compensatie biedt aan gepensioneerden voor dit grote onrecht?

Verklaring 50PLUS over Pensioenakkoord

15-06-2020 - De Volkskrant > Opinie, door Cees Grimbergen, programmamaker bij Omroep MAX en maker van de docuserie Zwarte Zwanen over de pensioenwereld
Het FNV-ledenparlement wil sinds 2015 van private equity-beleggingen af. Het FNV-bestuur en de Pensioenafdeling weigeren aan die wens tegemoet te komen. Je zou denken dat minister Koolmees en zijn Pensioenakkoord iets over deze sprinkhaanconstructies te berde brengen. Niets van dat.
De Nederlandse pensioenfondsen zijn de ware aasgieren

15-06-2020 - MeJudice, door Emeritus hoogleraar Berhard van Praag
Het is onduidelijk hoe beleggingsrendementen van het fonds gaan neerslaan in die individuele potjes. Wordt daarbij uitgegaan van een fictief 'projectie'- rendement van 0,5 tot 1,5%, of het daadwerkelijke lange-termijn rendement van 6 a 7 %. Het is ook onduidelijk welke rente gebruikt gaat worden bij de inkoop van de pensioenrechten bij pensionering. Ook hier is de keuze van de rentevoet cruciaal. In hoeverre zal DNB haar zienswijze die geleid heeft tot de schijnbare ineenstorting van het huidige systeem leidend kunnen maken voor het nieuwe systeem. Wanneer we met een schone lei beginnen, lijkt het verreweg het beste hiervoor een nieuwe pensioenautoriteit te scheppen, los van DNB en kabinet.
Pensioenakkoord zorgt niet voor beter pensioenstelsel

14-06-2020 - Trouw, Liane den Haan van ouderenbond ANBO
"Gepensioneerden lopen nu al 20 procent achter, doordat hun pensioen al tien jaar niet is geïndexeerd", zegt Den Haan. "Als de komende zes jaar ook geen indexatie plaatsvindt, dan komt daar naar verwachting nog eens meer dan twaalf procent bij. Pensioenen zijn dan 35 tot 40 procent minder waard."
ANBO: gepensioneerden kopen niets voor nieuwe pensioenstelsel

12-06-2020 - reactie 50plus op gepresenteerd pensioenplan Koolmees
De uitkeringen aan gepensioneerden van de afgelopen jaren dienen te worden herberekend zodat er kan worden ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel zonder dat er sprake is van onteigening van ingelegde premies en opgebouwde aanspraken.
Pensioenakkoord: Behaalde rendementen eerlijk delen

12-06-2020 - Joop > Opinie, door Edwin Kemner, Lokaal actief binnen de Partij voor de Dieren
Een vakbond die als een mak schaap met een dergelijke - niet noodzakelijke - verslechtering van zo'n belangrijke arbeidsvoorwaarde akkoord gaat is geen behartiger van de belangen van de werknemers. Dan kan ik beter lid worden van VNO-NCW. Die zijn er ook voor de werkgeversbelangen maar komen daar tenminste eerlijk voor uit.
Onbegrijpelijk dat vakbonden instemmen met nieuw pensioenstelsel

09-06-2020 - DDS, door macro-econoom Frits Bosch
Heer Koolmees, het is buitengewoon onverstandig waar u heen wilt. Dit loopt niet goed af. Het kan veel gemakkelijker. Verhoog de rekenrente naar 4%. Dat is de lange termijn rente, van mijn part wat lager als u daar zoveel moeite mee hebt. Pensioenfondsen zijn lange termijn beleggers, daar hoort dus een bijpassende lange rente bij, niet een marktrente op liquidatiebasis van het fonds, maar een vaste rente. Als u doorgaat met dit voorstel komen we in de grootst mogelijke problemen.
Minister Koolmees, het loopt niet goed af met onze pensioenen! We komen in de grootst mogelijke problemen!

09-06-2020 - Interview Jan Ilsink, van Actiecomitè 'Red het Pensioenstelsel'
Degenen die zich binnen FNV bezighouden met pensioenen hebben last van tunnelvisie. Dit is het casinopensioen van 10 jaar geleden.
Interview Jan Ilsink

05-06-2020 - Accountant.nl, door Paul van der Heide, verbonden aan Nederlands Pensioenbureau Legal.
Stop de onderhandelingen. Betaal de uren die je gedeclareerd hebt terug, je was immers al van diverse kanten al gewaarschuwd. Verhoog de rekenrente naar 2 procent, ik schat dat pensioenfondsen hierdoor 300 miljard vrijspelen. Ze maken al decennia lang gemiddeld 7 procent rendement per jaar, dus wat is het probleem? Indexeer de pensioenen, dat is goed voor de economie.
Pensioenakkoord is een stap dichter bij een flop

29-05-2020 -Socialisme.nu, door Jeroen van der Starre
dit is een opmaat naar het privatiseren van het pensioenstelsel. Pensioenfondsen zijn in dit nieuwe model nauwelijks meer te onderscheiden van een commerciële aanbieder van een lijfrentepolis. Het enige verschil is dat pensioenfondsen geen winst maken. Linksom, via een rechter of mededingingsautoriteit, of rechtsom via een laatste zetje vanuit de politiek zal de pensioenmarkt opengebroken worden voor commerciële verzekeraars.
Pensioenafbraak mag geen hamerstuk worden

25-05-2020 - Mark Heemskerk, hoogleraar Pensioenrecht aan de Radboud Universiteit, advocaat-partner bij Held Advocaten en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch
Politiek lastiger is het om het pensioen te wijzigen van mensen die vrezen dat de hervorming voor hen nadelig is. Volgens de huidige wet kunnen zij die hervorming blokkeren. Door de wet te wijzigen wordt het mogelijk opgebouwd pensioen te wijzigen zonder hun toestemming. Schrappen van het wettelijk vetorecht is electoraal moeilijk te verkopen. Dat leidt tot maatschappelijke onrust en een gevoel bewust buitengesloten te worden door de politiek. Daar komt bij het tot op heden onopgeloste economisch probleem wie de vereiste compensatie voor de hervorming gaat betalen.
6 Redenen waarom het nieuwe pensioenstelsel er (nog) niet is

25-05-2020 - Nederlandse Officieren Vereniging vlog
ABP heeft genoeg pensioengeld om de pensioenen de komende 420 jaar te betalen
Vlog 2 over pensioenen

24-05-2020 - Solidariteit, door Sjarrel Massop
De resultaten van de uitwerking van het pensioenakkoord gaan in de richting van een debacle. De vier eisen waarvoor de afgelopen twee en een half jaar hard gestreden is, verdwijnen meer en meer naar de prullenbak van een nare polderklem. De onderhandelaars van de vakbeweging doen over het bereikte akkoord al lang het zwijgen toe. Dat is geen kwestie van fatsoen en dat komt, omdat die uitwerkingen ronduit onfatsoenlijk zijn. De vakbonden zijn een fuik ingezwommen, waaruit ze zich bijna niet meer kunnen bevrijden.
Nieuwe pensioenplan is ronduit schadelijk

23-05-2020 - Rob de Brouwer en Wilma Berkhout, gepensioneerd belastinginspecteur
Wil men de solidariteit waarop ons pensioenstelsel is gebaseerd op de proef stellen dan moet men de werkenden laten betalen voor de gepensioneerden en vervolgens diezelfde werkenden bij hun pensionering mee laten betalen aan hun eigen AOW.
Professor Sigrid Hemels zit hopeloos fout

20-05-2020 - Eindhovens Dagblad, door John Ruben, oud-actuaris en oud-directeur pensioenen van het Philips Pensioenfonds
Terugkijkend naar de afgelopen jaren kun je ook grote vraagtekens zetten bij het niet indexeren en zelfs doorvoeren van kortingen op pensioenen. Eigenlijk een (te) dolle situatie als je beseft dat een in wezen foutief toezichtssysteem tot nodeloze discussies over de betaalbaarheid van onze aanvullende pensioenen leidt. Geeft het nieuwe pensioen-akkoord dan wel een goede oplossing? Helaas niet.
Ons pensioenstelsel in barre tijden

12-05-2020 - Rob de Brouwer,
Het betoog van de Netspar club zorgvuldig gefileerd en opgediend.
Wat de auteurs Bas Werker, Theo Kocken en anderen verkeerd zien

27-04-2020 - Jan Tamerus, oud-pensioenadviseur bij de VCP (Vakcentrale voor professionals)
Volgens Tamerus is een individueel pensioen geen goed alternatief voor het huidige stelsel. Dat zou de bijl zetten aan de wortel van de solidariteit en daarmee ook aan de verplichtstelling. “Het haalt de ziel uit het instituut pensioenfonds. En dat zou eeuwig zonde zijn, een gemiste kans om pensioenfondsen weer van de deelnemers te laten worden die de trustee voor hen laten werken, generatie op generatie.”
Solidariteit pensioen hoort thuis in de wereld van vandaag
Het boek van Jan Tamerus: Waartoe zijn pensioenfondsen op aarde? Verschenen 10 april 2020 - Druk 1 - ISBN 9789013158304

27-04-2020 - Cor Minnaard, lid Kernteam van het Landelijk Actiecomite FNV
Zeer interessante uitleg van het krachtenspel binnen de FNV. Vanuit de top wordt deze groep geblokkeerd, genegeerd en monddood gemaakt. Dit zijn de FNV-ers zoals alle FNV-ers (met name in de top) hadden moeten zijn.
Update Kernteam van het Landelijk Actiecomité

27-04-2020 - Generaal bd Vermeulen, voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging
VVD en D66 zijn ons nu aan het korten.
Pensioenen
Commentaar Cas: Altijd gevaarlijk als legerofficieren doorkrijgen dat de regering hen aan het bestelen is. Dat ontneemt de overheid het ultieme geweldsmiddel, en opent uiteindelijk de deur voor een staatsgreep als de regering niet bijdraait.

24-04-2020 - Trouw, door Dirk Waterval
het deel over eigendomsrecht is helder: eigendom, in dit geval opgebouwd pensioen, mag je alleen ongevraagd aantasten als daar een billijke en tijdige vergoeding tegenover staat.
Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar

20-04-2020 - Trouw > Opinies, door Gillis Mol
Juist nu veel bedrijven en particulieren een flinke steun nodig hebben, door ‘de staat’ betaald, kan de verhoging van de pensioenen sterk bijdragen aan het economisch en maatschappelijk herstel. Bovendien: zelfs een ruimhartige indexering kost de Nederlandse staat geen cent.
Juist nu moet het pensioen omhoog

14-04-2020 - Gerard van der Toolen, Akkermans & Partners
Het eerder beginnen met het vullen van de pensioenspaarpot en het meer onzeker maken van de pensioenafspraken kan welvaartswinst opleveren maar hiervoor hoeft niet het beste stelsel van de wereld op oneigenlijke gronden veranderd te worden waarbij er een zeer grote kans is dat werknemers gedupeerd worden als zij geen volledige compensatie voor hun pensioenachteruitgang krijgen.
Is het pensioenakkoord wel zo'n goed idee?

04-04-2020 - Vakcentrale voor Professionals
Linksom of rechtsom zullen we over moeten stappen naar een realistische rente, welk pensioenstelsel we ook hebben, stelt de VCP.
Corona-crisis toont noodzaak andere rekenrente

20-03-2020 - Cafe Weltschmerz, Ad Broere en Rob de Brouwer
De introductie van de term egalisatiereserve
Doemdenken over pensioenen is onnodig

10-03-2020 - Rob de Brouwer
De leugens die politici verkondigen

02-03-2020 - MeJustice, door Bernard van Praag, Universiteit van Amsterdam
De lijn doortrekkende zou ABP op basis van het bestaande patroon van uitkeringen en premies dus nog meer dan 400(!) jaar de pensioenen kunnen uitbetalen voordat de bodem van de reserves is bereikt.
Een uitweg uit de pensioendiscussie?

01-03-2020 - Financieel Dagblad, door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ouderenbond Anbo
Wij zijn net als veel anderen voorstander van een macrostabiele discontovoet - ofwel een voorzichtige vaste rekenrente, die stabieler is dan de volatiele marktrente. Maar voor pensioenfondsen is ook het rendement cruciaal. Als die voor de komende dertig jaar te onzeker is, moeten andere middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld met een kasstromensysteem, waarin het saldo van premies en geïndexeerde uitkeringen vanuit het vermogen van € 1500 mrd wordt aangevuld. Volgens eerste berekeningen zorgt een lager rendement (tot 3%) al voor het geambieerde stabiele en koopkrachtige pensioen.
Ouderenbond: het gaat niet om rekenrente, maar om rendement

28-02-2020 - Ton Verlind, media adviseur, voormalig directeur KRO
Het komt omdat het pensioenstelsel door de overheid al jarenlang negatief geframed wordt
Pensioendiscussie en framing

25-02-2020 - Financieel Dagblad, door Fieke van der Lecq, hoogleraar pensioenmarkten
Ondertussen verliezen de burgers het vertrouwen in het pensioenstelsel
Pleidooi voor begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling

23-02-2020 - Rob de Brouwer, pensioenexpert bij KBO-Brabant
Door het gebruik van de risicovrije rente plus een procentpunt als discontovoet stijgen de dekkingsgraden met tenminste 18 procentpunten. Een groot pensioenfonds als het ABP heeft per eind januari 2020 een actuele dekkingsgraad van 94,1. Bij een opslag van een procentpunt is deze dekkingsgraad 112,1. Dan is er geen sprake meer van kortingen en dan kan een bescheiden begin worden gemaakt met de indexering.
Minister Koolmees gaat door met het verdraaien van de feiten

20-02-2020 - Theo Bouwman, Oud-voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europese Parlement, op het Wetenschappelijk bureau GroenLinks
Een noodwet om de rekenrente snel aan te passen, zou het passende slot kunnen worden op basis van dit onderzoek.
Rekenrente pensioenen moet in 2020 omhoog

16-02-2020 - Business Class, met Martin van Rooijen
Bekijken of we niet veel meer de lijn van de Europese Commissie moeten volgen en ruimte moeten bieden aan een systeem waar wel degelijk met behaalde rendementen rekening wordt gehouden. Zoals heel veel landen om ons heen doen. Landen met ook goede pensioenstelsels
Martin van Rooijen bij Business Class

13-02-2020 - Dagblad van het Noorden > Opinie, door Ep Mul
In de terminologie van Koolmees c.s. mag ik zelfs blij zijn dat er nog niet op wordt gekort. Ik zal het anders stellen: als er niet wordt geïndexeerd, dan wordt er feitelijk gekort. Alles om je heen wordt duurder en werkenden krijgen wel opslag. Dus als er niks bijkomt, dan boer je gewoon achteruit.
Pensioengerechtigde wordt gekoolmeesd

11-02-2020 - Financieel Dagblad, door Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit van Amsterdam
Het geld klotst nog steeds tegen de plinten en een beetje anders rekenen, wel prudent natuurlijk, levert meer op voor iedereen.
Afschaffen rekenrente maakt ruimte voor positieve kijk op pensioen

06-02-2020 - De Morgen, interview met demograaf Patrick Deboosere (VUB) over zijn boek 'Lang leve de vergrijzing'
We worden op individueel niveau niet ouder, maar meer mensen worden oud. Mensen zijn nog altijd niet gemaakt om hard te blijven doorwerken tot na hun vijftigste. Daarom is de pensioenleeftijd koppelen aan de stijgende levensverwachting een slechte keuze.
Maar dat groeifundamentalisme vergeet dat de economie er moet zijn voor de mens, en niet omgekeerd.

Het is een mythe dat we langer moeten werken
Lang leve de vergrijzing - Patrick Deboosere, 2019

01-02-2020 - Themanummer Pensioen van het SP blad Spanning. (lees via deze link ook de andere artikelen)
Er is dus geen sprake van dat ouderen de fondsen leegvreten; houd dus op met die onzin en bangmakerij, aldus Van Praag en Hemmers.
De grote pensioenmythe: jong betaalt voor oud

28-01-2020 - Telegraaf > Opinie, door Martin van Rooijen, senator 50plus
Wanneer er geen duidelijke wijziging komt in de rekenrentesystematiek, zal er weinig vooruitgang zijn
Koopkrachtverlies na topjaar niet uit te leggen

28-01-2020 - Brabants Dagblad > Opinie, door Roelof Jan Mulder, voorzitter 50plus Brabant
Toch doet de overheid en de pensioenwaakhond DNB alsof er geen andere inkomsten voor de pensioenfondsen zouden zijn. Klinkklare nonsens dus.
We worden door onze eigen overheid bedonderd (Premium)
We worden door onze eigen overheid bedonderd (plaatje)

22-01-2020 - Henk Krol bij 50plus TV
Henk pleit voor een rekenrente van 2,5% naar aanleiding van de 20% die pensioenfondsen haalden in 2019
Waanzinnig rendement, maar u krijgt geen cent

22-01-2020 - Radar, redactie (lees ook de commentaren)
De rendementen op het belegd vermogen waren extreem goed met uitschieters van twintig procent. Dat schrijft De Telegraaf.
De strikte rekenregels die de fondsen moeten hanteren verbieden echter dat de pensioenen omhoog gaan.

Goed beleggingsjaar pensioenfondsen zorgt niet voor stijging pensioenen


21-01-2020 - Uitspraak Gerechtshof Den Haag in hoger beroep ECLI:NL:GHDHA:2020:25
Het hof verklaart voor recht dat de door [appellant] opgebouwde pensioenaanspraken bij ASR vanaf 1 januari 2013 geïndexeerd moeten worden krachtens de maatstaf van artikel 16 van het AMEV-pensioenreglement
Onvoorwaardelijk recht op indexatie is pensioenaanspraak. Art. 20 Pensioenwet verbiedt wijziging van onvoorwaardelijke indexatie in voorwaardelijke indexatie.

19-01-2020 - Volkskrant, Yvonne Hofs, verslageefster
In 1996 wordt het ABP eindelijk verzelfstandigd. Het tekort bij het fonds bedraagt dan bijna 33 miljard gulden. Overheid en ambtenaren moeten eigenlijk fors meer premie gaan betalen om die achterstand in te lopen. Het probleem wordt echter op de lange baan geschoven. De premie gaat maar mondjesmaat omhoog. Tot ver in de jaren negentig betalen overheid en ambtenaren geen kostendekkende pensioenpremie.
In 1989 dient minister Ruding van Financiën een wetsvoorstel in: de Wet Brede Herwaardering. CDA-er Ruding wil de vermogens van pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 120 procent of hoger afromen ten behoeve van de schatkist. In het vooruitzicht dat ze een 'teveel' aan vermogen toch maar aan de schatkist moesten afstaan, probeerden pensioenfondsen krampachtig onder de 120-procentsdrempel te blijven. Steeg de dekkingsgraad tot grotere hoogte, dan spraken werkgevers en bonden af de premies te verlagen in ruil voor extra loon.

ABP kreunt onder last van verleden
Commentaar Cas: verplicht leesvoer voor iedereen die de oude pensioenroof uit de vorige eeuw wil snappen, en de invloed daarvan op onze huidige te lage pensioenvermogen.

15-01-2020 - De Limburger, Peet Vogels
De niet-aflatende nieuwsstroom over dreigende pensioenkortingen maakte 2019 voor menig pensionado een jaar om snel te vergeten. Of het dit en volgend jaar anders wordt, is de grote vraag.
Storm rond pensioenen nog niet uitgewoed

13-01-2020 - Trouw Opinie, Jan van Bolhuis
Wanneer we uitgaan van de werkelijke rendementen over de afgelopen tien jaar is er helemaal geen pensioenprobleem.
Bovendien moeten de premies door de pensioenfondsen onafhankelijk worden vastgesteld, ze horen geen deel uit te maken van cao-overleg. Om dezelfde reden horen werkgevers en vakbonden niet in de pensioenbesturen te zitten, ze hebben belangen die strijdig kunnen zijn met die van het pensioenfonds.

Het is andersom: ouderen bloeden voor het pensioen van jongeren

03-01-2020 - Elsevier Weekblad, Jeroen van Wensen, redacteur Economie
Met de dag blijkt het in juni gesloten Pensioenakkoord onzinniger, schrijft Jeroen van Wensen. De werknemer schiet er niks mee op, terwijl vakbond en pensioenbestuurder de overgangsfase misbruiken voor eigen gewin.
Pensioenakkoord blijkt met de dag onzinniger

02-01-2020 - De Limburger
Meer dan 150 organisaties voor gepensioneerden en senioren bundelen hun krachten in de nieuwe Koepel Gepensioneerden. Naar eigen zeggen ontstaat daarmee de grootste ouderenorganisatie van Nederland.
Ruim 150 ouderenorganisaties bundelen krachten in nieuwe pensioenkoepel

2019

25-12-2019 - Gerrit Zeilemaker
Consequent onvermeld in pensioendiscussies zijn de verschillen in levensverwachting tussen laagopgeleide en hoogopgeleide 65-jarigen. In Nederland gaan hoogopgeleiden gemiddeld acht maanden jonger met pensioen en zijn langer gezond. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het gehoor, het zicht of bewegingsapparaat. Het verschil in levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen tussen deze twee groepen was in 2015/2018 voor 65-jarigen ruim 6 jaar. 12 Hoewel gepraat wordt over hoog- en laagopgeleid zou je net zo goed kunnen praten over arm en rijk, iets wat in het pensioendebat helemaal niet aan de orde komt. De laaggeschoolden werken langer, dikwijls zwaarder, betalen relatief langer premie en profiteren korter van hun pensioen. Dat is pas echt pensioendiscriminatie!
Over pensioenen in Europa en Nederland

24-12-2019 - De Actuaris, door Falco Valkenburg, voorzitter van de Actuarial Association of Europe
Ik heb in de AAE een paar jaar geleden voorgesteld om niet uit te gaan van rekenrente, maar van toekomstige kasstromen. Hoeveel jaar kun je nog blijven uitbetalen? Natuurlijk, voor een deel is dat het probleem verplaatsen, maar je bent af van dat contant maken naar nu.
Pensioenen in Europees verband

18-12-2019 - Cafe Weltschmerz, met Rob de Brouwer
De Nederlandse Bank is de grootste bedreiging voor de pensioenfondsen, effectief staan ze voortdurend onder curatele door de lage rekenrente.
De rijkdom van de pensioenfondsen en leugens van het kabinet

11-12-2019 - Telegraaf, door Alexander Bakker
Ouderenpartij 50Plus vraag als tegenprestatie een onderzoek naar de rekenrente rond pensioenen en lijkt daar nu steun van de coalitiepartijen voor te krijgen.
Kabinet leurt bij oppositie om steun

08-12-2019 - Business insider
De hoogte van de bruto uitkering is echter afhankelijk van het renteniveau op het moment dat je met pensioen gaat. Als de rente zoals nu erg laag is, heb je flink pech en krijg je op termijn een relatief lage uitkering.
Let op deze valkuil als je zelf pensioen opbouwt en je geld verplicht in een uitkeringsproduct moet stoppen
Reactie door Cas Verzekeraar wordt rijk over onze rug

05-12-2019 - Ad Broere
De Pensioenwet geeft Knot dus niet de bevoegdheid een rekenrente vast te stellen, hij mag die publiceren mits die op basis van marktwaardering is vastgesteld.
De conclusie hieruit is dat DNB moet stoppen met zich de rol van toezichthouder toe te meten. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de rekenrente op basis van de voorgeschreven methode ligt bij de pensioenfondsbesturen. Zij handelen namens alle pensioengerechtigden.

ECB houdt geen toezicht op pensioenfondsen

01-12-2019 - De teloorgang van ons pensioenstelsel, door Professor Kees de Lange
In een drietal longreads gaat prof. dr. Kees de Lange in op de teloorgang van ons pensioenstelsel en stelt hij houdbare oplossingen voor de toekomst voor. In dit deel 1 komt aan de orde hoe de wereld veranderde, maar de politiek en de pensioenwereld achter de feiten aanlopen. Het thema van deel 2 is de invloed van de boze buitenwereld. Deel 3 sluit af met de rekenrente, de zieltogende euro, het ECB-'beleid' en oplossingen.

29-11-2019 - Dagblad van het Noorden, door Jan Oosterhaven uit Groningen, emeritus hoogleraar economie
Het zou me niet verbazen dat het Minimaal Benodigde Rendement (MBR) voor de meeste fondsen tussen de 1 en 2 procent ligt en dat is veel minder dan de fondsrendementen, die meestal tussen de 6 en 8 procent liggen. Dat verschil lijkt mij meer dan voldoende om zelfs de koopkrachtverliezen over de afgelopen tien jaar nog te repareren. Als dat niet gebeurt, is het bijna zeker dat de generatie van onze beide boekhouders over zo´n vijftien tot twintig jaar een paar honderd miljoen extra te spenderen heeft, waarvoor ze geen pensioenpremie hebben betaald. Hoor ik iemand ‘diefstal’ roepen? Dat is wel erg cru, maar hoe moet je het anders noemen?
Pensioenen indexeren kan makkelijk

28-11-2019 - Beer van Huet, Jachtvlieger BD en medewerker van deze site
Haal de pensioenen bij de overheid vandaan en geef de pensioenen terug aan de zelfstandige pensioenfondsen.
Uitleg voor ouderen, diepgaande analyse geschreven voor kranten en tijdschriften

28-11-2019 - Professor Jan Oosterhaven (econoom RUG) in het Eindhovens Dagblad
Als de rekenrente niet omhoog gaat is nu al bijna zeker dat jongeren, als de babyboom is uitgestorven over vijftien tot twintig jaar, honderden miljoenen extra te spenderen hebben, waarvoor ze geen premie hebben betaald. Diefstal hoor ik ouderen roepen. Dat is wel erg cru, maar hoe moet je het anders noemen?
https://www.ed.nl/opinie/rekenrente-bij-berekening-pensioenen-is-arbitrair-het-kan-beter~a92c208af/

25-11-2019 - Prof.dr.Piet J.W.Duffhues, Emeritus hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg.
De enige juiste disconteringsvoet is het verwachte rendement van de activa. Dat verwachte rendement is een gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen van de individuele activa van een pensioenfonds
Rekenrentedebat is verworden tot een politieke discussie
Met dank aan Ad Broere's Lees dit meneer Koolmees

18-11-2019 - Rekenrente Koolmees en 3,5% doorgerekend - Cas Tuyn, wiskundige en meewerkend voorman van deze site.
De conclusie dat de rekenrente van Koolmees niet klopt daaraan valt echter niet meer te ontkomen. En daarmee valt ook de bodem onder het 'rust en uitstel' plan van de FNV uit.
Rekenrente Koolmees en 3,5% doorgerekend

11-11-2019 - Financieel Dagblad, door Erik van Rein,Gaby de Groot,Martine Wolzak
Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, boekte een rendement van ruim 15% over de eerste drie kwartalen van 2019. 'Het is niet zo dat hier de vlag uitgaat', zegt ook Diane Griffioen, sinds vorig jaar hoofd beleggingen van ABP. 'Want onze dekkingsgraad is laag.' De dekkingsgraad daalde van 97% eind vorig jaar, naar 91% eind september.
Maar de hoge rendementen bij ABP zijn dit jaar niet alleen het gevolg van de rentedaling, zegt Griffioen. 'Alle beleggingscategorieën hebben bijgedragen aan het rendement.' Op aandelen haalde ABP een rendement van 21,9%. Meer dan de 11,4% op obligaties. Ook alternatieve beleggingen als private equity en vastgoed droegen bij aan de hoge beleggingswinst (respectievelijk 11,1% en 16,2%).

Toprendementen voor pensioenfondsen, maar de euforie blijft uit
Reactie van Cas Vervelend nieuws voor minster Wouter Koolmees

02-11-2019 - Artikel in de Telegraaf - Financieel katern - door Leon Brandsema en Martin Visser
Chaotische bende
'Chaos' rond uitwerken pensioenakkoord

30-10-2019 - Blog op Pensioenfeiten.nl, door Rob de Brouwer
Deze lage, gemanipuleerde, rente, dient alleen maar om de Grieken en de Italianen uit de wind te houden en daarmee indirect de Euro te beschermen. Daarom wordt al bijna tien jaar niet meer geïndexeerd. Daarom heeft een aantal fondsen moeten korten op de uitkeringen.
De Euro, oorzaak van koopkrachtverlies van een generatie gepensioneerden

29-10-2019 - 7 beleggings-experts van Actiam, Providence Capital, ING, BlackRock, ABN Amro en NN Investment Partners
Wat is dan wel een redelijke rekenrente?

25-10-2019 - John Ruben, oud hoofd Pensioenen van het Philips Pensioen Fonds
Rampscenario dreigt bij pensioen: Jong en oud gediend met aanpassing rekenrente

24-10-2019 - Artikel in De Limburger
Na acht jaar aan het roer van de Europese Centrale Bank zwaait Mario Draghi (72) eind van deze maand af. De Italiaan begon als de held die de euro van de ondergang redde, maar vertrekt als 'de sloper' van onze pensioenen en spaartegoeden. Bij zijn vertrek laat Mario Draghi een verdeelde Europese Centrale Bank (ECB) achter. Vooral zijn laatste daad - het opnieuw starten van het opkoopprogramma van staatsleningen - is omstreden. De noordelijke lidstaten, Nederland en Duitsland voorop, waren tegen. De herstart was wederom slecht nieuws voor spaarders in het algemeen en de Nederlandse pensioenfondsen in het bijzonder. De ultralage rente treft hen letterlijk in hun portemonnee. De Duitse boulevardkrant Bild beeldde Draghi zelfs af als 'Graf Draghila', die het bloed uit de Duitse spaarders zoog. Maar de stem van Nederland en Duitsland werd niet gehoord.
Mario Draghi: de sloper van pensioenen (alleen leesbaar voor abonnees)

15-10-2019 - fysicus Nick Abrahamsen en monetair econoom Jacques Arntz in Dagblad De Limburger
Schandalig pensioenbeleid, jong en oud moeten protesteren

13-10-2019 - 40 experts uit de pensioenwereld in een gezamelijke oproep aan alle fractievoorzitters in de tweede kamer
Voorkom onnodige pensioenkortingen, pas regels aan
De brief zelf

09-10-2019 - Frits Schuurman, oud hoofd arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven en expert m.b.t. ABP in het Eindhovens Dagblad
Laat pensioenfondsen rekenrente vaststellen

29-09-2019 - Eduard Bomhoff, hoogleraar, econoom en oud-minister
Zulke pensioenfondsen kunnen veilig werken met een rekenrente die lijkt op het gemiddelde rendement uit het verleden. Bij het ABP was dat ongeveer 7 procent en daarmee zou de lucht direct zijn geklaard.
De Canadezen hebben wel een verstandige rekenrente

29-09-2019 - Rob de Brouwer en Ad Broere in Cafe Weltschmerz
Kijktip: Waar maakt Klaas Knot van de DNB zich druk over? Een gesprek over de 'schijnellende' van de pensioenfondsen.
Waarom maakt de DNB zich druk over de pensioenen?

27-09-2019 - Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP
pensioenkortingen zijn te voorkomen

26-09-2019 - Frits Bosch, econoom en voormalig adviseur van pensioenfondsen
Pensioenen: Verhoog rekenrente, weg van die absurde 0 procent

25-09-2019 - Loon voor Later
Klaas Knot, de stoïcijnse Groninger, is losgeslagen van de werkelijkheid, vinden ze. Zijn verhaal klopt gewoon niet. Pensioenfondsen maken behoorlijke rendementen, er is geen noodzaak om te korten en er is zeker geen noodzaak om dat op stel en sprong te doen. Steeds prangender is de vraag welk belang de president van De Nederlandsche Bank met zijn stellige pleidooien precies dient.
FNV: verhaal Klaas Knot is onzin

15-09-2019 - Pieter Lakeman bij Cafe Weltschmetz
De Nederlandse Bank verplicht pensioenfondsen reeds jarenlang hun pensioenreserves te laag weer te geven door een onjuiste rekenrente te gebruiken.
DNB maakt 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar

02-09-2019 - KTZ Marc de Natris
De geloofwaardigheid van het kabinet staat op het spel. Hoe kan het dat als pensioenfondsen goede rendementen behalen, zij en hun deelnemers gestraft worden met een fictief rendement dat bij lange na niet in de buurt komen van de werkelijkheid?
Stop Dijsselbloem en consorten!

01-09-2019 - DLM, door Martin Kamerbeek Iemand met een pensioen van € 7.200 per jaar (€ 600 per maand.) had tot 2019 een totale achterstand van € 10.194. ( 2 x € 5097). Die € 7.200 per jaar had nu € 8.568 kunnen zijn. De achterstand is €1.368.
Nederlandse pensioenroof uitgedrukt in euro’s per gepensioneerde

29-08-2019 - Eindhovens Dagblad, Opinie door Wilma Berkhout (Helmond, oud-belastinginspecteur) en Frits Schuurman (Waalre, voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven
Minister Wouter Koolmees houdt zich niet aan artikel 126 van de Pensioenwet. En ook niet aan artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijn (IORP II). Volgens die voorschriften moeten pensioenfondsen hun toekomstige uitgaven berekenen met behulp van marktwaardering en rendementen op beleggingen. Koolmees laat - net als zijn voorgangers - in plaats daarvan een risicovrije marktrente/swaprente toepassen.
De rekenrente die Nederland voor berekening van de pensioenpremie gebruikt - en die dus wel aan de eisen voldoet - ligt tussen 2,5 en 2,8 procent. Bij 2,5 procent hoort een actuele dekkingsgraad van 140 procent.

Stop de verduistering van pensioengeld

26-08-2019 - NRC, Opinie Cees van Lotringen, van Fondsnieuws, een online beleggersplatform in NRC
Negatieve rentes komen voor Nederland feitelijk dan ook neer op een verkapte vorm van onteigening van opgebouwd spaar- en pensioenvermogen. Voor de Tweede Kamer zou een dergelijk ECB-besluit dan ook een uitgelezen moment zijn om een parlementaire enquete te houden naar wat wel eens de grootste onteigeningsoperatie in ons land sinds 1945 zou kunnen worden.
Kom niet aan ons spaargeld, Draghi

24-06-2019 - Business Insider, door Paul vander Kwast
Vast staat dat Nederland met zeer conservatief ingeschatte rekenrente een buitenbeentje is en een extreme positie inneemt, zeg maar als het Saoedi-Arabië van de pensioenwereld.
Zijn onze pensioenfondsen zo brak dat korting op de pensioenen nodig is? Nee, Nederland rekent zich arm

19-06-2019 - RTL Z zoekt uit
Draghi sloopt onze pensioenen

14-05-2019 - Trouw, door Dirk Waterval
Het Europese Hof vond het Nederlandse pensioenstelsel echter zo solidair dat het een uitzondering maakte op de mededingingsregels. Nu zagen kabinet en de sociale partners echter zachtjes aan de poten van die solidariteit met hun plannen voor een nieuw pensioenstelsel.
Het typisch Nederlandse systeem van pensioenopbouw dreigt compleet verboden te worden

17-04-2019 -Jacqueline van Langeraad (pensioenwoordvoerder van de CMHF) en Ruud Stegers (bestuurder bij de VCP)
Kijktip: Bijzonder leerzame uitleg over hoe een pensioenstelsel werkt en de invloed van rekenrente en doorneepremie
Het Pensioenstelsel: Wat ze u niet verteld hebben

15-02-2019 - Rob de Brouwer bij KBO-Brabant
Kijktip: Het unieke nederlandse pensioenstelsel: onhoudbaar of onverwoestbaar?
Ons pensioenstelsel

09-02-2019 - PZC, Peet Vogels
De beleggingen in de vrijwel waardeloze leningen (risicoloze obligaties, Nederlandse en Duitse staatsleningen en renteswaps) zijn geen vrije keuze van de pensioenfondsen. Zij moeten daarin beleggen op basis van afspraken in het Financieel Toetsings Kader (FTK), de rekenregels voor de pensioenfondsen.
MN Services, dat zo'n 130 miljard euro belegt voor de metaalfondsen, kent het probleem. ,,De situatie wordt eerder erger dan beter'', zegt Hans Copini, hoofd obligatiebeleggingen. MN heeft zo'n 20 miljard in slecht renderende Duitse en Nederlandse staatsleningen zitten. ,,Als de regels veranderen, passen wij de beleggingen aan'', zegt Copini.

Pensioenfondsen lopen miljarden mis door strenge regels

05-02-2019 - Peter van der Spoel, Lid Verantwoordingsorgaan ABP
De reden is simpel: de regering wil een ander pensioenstelsel.
Regering gijzelt alle pensioendeelnemers

12-01-2019 - Eindhovens Dagblad > Opinie door Joop Agterbosch, gepensioneerd hoofd P&O
Er komen echter steeds meer AOW'ers en steeds minder werknemers, waardoor er te weinig geld is om de afgesproken AOW te betalen. Het tekort wordt uit de belastingen bijgepast. Daarom zoekt de overheid naarstig naar mogelijkheden de overheidsbijdrage te verminderen. Dit is een politieke zaak die door regering en parlement wordt bepaald. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er niets mee te maken, maar het beïnvloedt natuurlijk wel hun bereidwilligheid mee te werken aan een pensioenstelselherziening. De AOW-leeftijd is/wordt verhoogd en belastingvoordelen van AOW'ers worden stelselmatig verkleind. Maar als de AOW-leeftijd omhooggaat en de pensioenleeftijd niet, ontstaat een 'pensioengat'.
Pensioenstelsel: Waarom zo'n streng rentebeleid van DNB?
Commentaar Cas: Leestip. De overheid is teveel kwijt aan de AOW en verhoogt daardoor de AOW en pensioenleeftijd, terwijl hier voor de pensionefondsen helemaal geen reden toe is met een gezonde rekenrente. Daarom verlaagde de overheid de rekenrente.

2018

20-12-2018 - Onder leiding van Mariette Hamer (PvdA), voorzitter van de SER, krijgen 5 maatschappelijke organisaties invloed op de beleggingen van de pensioenfondsen. Naast de 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, tekenen de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.
Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen
Opmerking Cas: Hoe is de selectie van deze maatschappelijke organisaties tot stand gekomen? Bij het sluiten van het convenant was er geen sprake van beleid op het gebied van 'klimaatverandering', maar in de update 1 jaar later wel.

29-10-2018, Nu.nl, Tuur Elzinga
In het nieuwe stelsel bouwen mensen het grootste deel van hun pensioen op in het eerste deel van hun carriëre. Als zij op dat moment door een lage rekenrente weinig pensioen opbouwen, komen ze op een achterstand die niet meer in te halen is
FNV eist hogere rekenrente bij pensioenakkoord
Commentaar Cas: Interessant contrast tussen deze mening van FNV-er Elzinga voor het tekenen van het pensioenakkoord, en na het tekenen van het pensioenakkoord. Wat heeft zijn mening veranderd?

23-10-2018 - MeJudice, door Jelle Mensonides, Oud-directeur ABP Vermogensbeheer en Jean Frijns, bijzonder hoogleraar Beleggingsleer, VU Amsterdam
Met de risicovrije rente als rekenrente is de relatie met het verdiende pensioenrendement losgekoppeld. Nederland isoleert zich met deze rekenrente van de rest van de pensioenwereld.
Rekenrente, welke kant op?

04-05-2018 - Cees Grimbergen van het programma Zwarte Zwanen van Omroep Max wordt buitengegooid bij een congres van APG en Netspar
Wat hebben zij te verbergen?
Cees Grimbergen hardhandig verwijderd bij APG

24-04-2018 - Erik Lutjens (Pensioenrechtadvocaat bij DLA Piper en hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit
Kijktip: Hou de fundamenten zoals ze zijn. Houdt het pensioen-bouwwerk zoals het is.
Hoe ziet ons toekomstige pensioenstelsel eruit?

21-03-2018 - Wilma Berkhout, oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond
De regeringspartijen D66 en VVD attaqueerden de feiten met detailvragen, die niets met de harde feiten van het wetsvoorstel te maken hebben. Ze creëerden slechts mist. 'Voodoolijstjes' noemde de woordvoerder van D66 tot tweemaal toe de harde feiten in een poging het wetsvoorstel te denigreren.
Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

08-02-18, Eindhovens Dagblad, Opinie door Frits Schuurman, voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven
Het is een kwestie van wel royaal de pensioenuitgaven schatten, maar niet de premie-inkomsten en rendementen behoorlijk meetellen.
Knot verkoopt smoesjes over pensioenen

17-01-2018 - Radar
Op een vermogen vanaf 25.000 euro hanteerde de Belastingdienst tot 1 januari 2017 nog een verwacht rendement van 4 procent. Hiervan wordt 30 procent belast, waardoor de vermogensheffing uitkomt op 1,2 procent. Waarom is het verwacht rendement bij pensioenfondsen dan 0,2% rekenrente?
Gerechtshof: 'Spaartaks onredelijk en buitenproportioneel'

2017

21 mythes en onwaarheden over ons pensioen - Rob de Brouwer, 2017

10-03-2017 - Eindhovens Dagblad > Opinie door Joop Agterbosch, gepensioneerd hoofd P&O
De ouderen betalen daaraan mee door af te zien van indexatie en soms zelfs door pensioenkorting. Momenteel gaat er dus eerder geld van de ouderen naar de jongeren dan omgekeerd. Dat is niet erg, maar dan moet niet het omgekeerde verteld worden.
Pensioen voor jong en oud

2016

24-07-2016 - Pieter Omtzigt, CDA pensioenspecialist
Van al het europese pensioengeld komt 60 procent uit nederland

22-07-2016 - Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie.
Hoe onafhankelijk zijn de mensen achter Netspar?
Preview Zwarte Zwanen aflevering 5

10-02-2016 - SP blad De Tribune, door Paul Ulenbelt
Momenteel bedraagt die flexibele rekenrente slechts circa 1,5 procent en op basis van dat schamele percentage wordt de verwachte groei van de vermogens van de pensioenfondsen vastgesteld. En niet op het behaalde rendement van zes, zeven, acht procent. Paul Ulenbelt: 'Met andere woorden: de pensioenfondsen worden gedwongen zich arm te rekenen op basis van de marktrente.'
Pensioenfondsen: De berg van 1400 miljard

2015

07-02-2015 - Ton Verlind
Om ingrepen in het pensioenstelsel te rechtvaardigen, wordt het negatief geframed (=ingekleurd): het is niet houdbaar naar de toekomst, ouderen maken het geld op van jongeren. Die argumenten worden voor zoete koek aangenomen, omdat eigenlijk niemand weet hoe het precies zit. Toen ik een onderzoeksjournalist van een grote krant deze week vroeg waarom zijn redactie meedoet aan deze negatieve framing en ik tegenargumenten noemde, was zijn antwoord: :ik weet eigenlijk ook niet hoe het zit".
Hoe de sloop van ons pensioen zich voltrekt

2014

16-10-2014 - aanname Wet aanpassing financieel toetsingskader
Voor: VVD, PvdA, D66, CU, GL, SGP, vanVliet
Tegen: SP, CDA, PVV, Bontes, PvdD, 50+

20-03-2014 - BNR
In Brussel is een akkoord bereikt over een bankenunie door onderhandelaar Corien Wortmann (CDA) en Jeroen Dijsselbloem. Op dit Europees saneringsfonds kan beroep worden gedaan wanneer een bank failliet dreigt te gaan.
Principe-akkoord EU-saneringsfonds banken

2013

2012

23-12-2012 - Volkskrant, Ruud Lubbers
Het is fout geweest om in de jaren 80 en 90 geld vanuit de pensioenfondsen terug te storten naar de werkgevers. Dat erkende oud-premier Ruud Lubbers vanmiddag in het tv-programma Buitenhof.
Lubbers: 'Terugstorten geld van pensioenfondsen naar werkgevers was fout'

18-04-2012 - Volkskrant Opinie, Rochus van der Weg, voormalig headhunter
In Nederland is dit percentage werkeloze jongeren gelukkig veel lager maar nog steeds 10 procent, het dubbele van de werkeloosheid onder de totale beroepsbevolking.
In termen van bezuinigingen op sociale voorzieningen maakt het weinig uit of een 25-jarige een WW-uitkering krijgt of een 65 jarige AOW. Het is dan ook beter om de AOW-leeftijd te verlagen.

Om jongeren echt te helpen moet pensioenleeftijd juist omlaag

21-01-2012 - PVV-leider Geert Wilders en fractielid Ino van de Besselaar
Zorg eindelijk voor rust in pensioenland

2011

2010

2009

02-04-2009 - Marcel van Dam
Dat de onvrede bij gepensioneerden tot uitbarsting zal komen, is een kwestie van tijd.
Opmerking Cas: Echt? Duurt wel lang...
Opstand pensionado's onvermijdelijk

2008

2007

01-01-2007 - door Wilma Berkhout-van Den Heuvel
De huidige pensioenwet (1 januari 2007) is afkomstig van het CDA, Minister de Geus. In deze wet wordt de nominale uitkering door pensioenfondsen gegarandeerd.
Dat was ook de kern van het CDA verzet tegen de Wet Nypels Groenman (1991). In deze wet stond het overrendement niet meer ter vrije beschikking aan het pensioenfonds maar moest worden verdeeld conform de opbouw van de Technische Voorziening. (De pensioenverplichtingen op de balans)
Het CDA heeft zijn gelijk in 2007 gehaald doordat DNB, onder bestuur van CDA -er Nout Wellink het toezicht heeft ingericht alsof pensioenfondsen nominale uitkeringen garanderen. Wat helemaal niet waar is, kijk naar de afgelopen 12 jaren en de kortingsdreigingen.
Deze CDA voorkeur heeft de samenleving tientallen miljarden gekost, en gepensioneerden te kort gedaan.