Ons pensioenvermogen stijgt...
...omdat de rekenrente te ver daalt.

Onze eisen

Het nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd geroemd als zijnde het beste pensioenstelsel ter wereld. Doordat het een spaarstelsel is, is het ongevoelig voor variaties in de bevolkingsgrootte tussen generaties. met een belegd vermogen van ruim 2000 miljard is het ook een van de rijkste, als is de toename de laatste 14 jaar mede veroorzaakt door het achterwege blijven van indexaties in de uitkeringen aan de gepensioneerden (via kunstmatig lage rekenrente in opdracht van DNB en commissie Dijsselbloem).

Al in 2007 nam het toenmalige kabinet afscheid van de vaste rekenrente van 4%, en zette daarmee 14 jaar van niet-indexeren en nu mogelijk zelfs korten van de pensioenen in werking. Met deze actie willen wij de negatieve invloeden van de nederlandse staat inperken en terugdraaien, zodat we weer trots kunnen zijn op het beste pensioenstelsel in de wereld.

1. Rekenrente 3,5%

Omdat ons pensioen een spaarstelsel is is het rendement van de pensioenbeheerders leidend in het bepalen van de rekenrente. We kiezen hiervoor 50% van het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar. Onze uitstekende pensioenbeheerders haalden gemiddeld 7%, dus de rekenrente wordt 3,5%.

Gevolg van deze reële en behoudende rekenrente van 3,5% is dat de dekkingsgraden oplopen tot meer dan 120%, waardoor kortingen niet meer nodig zijn en indexatie mogelijk wordt. Na het doorrekenen van deze rekenrente over alle jaren na 2007 blijkt zelfs dat er 25% inhaal indexatie kan worden toegevoegd aan alle pensioenen die niet geïndexeerd zijn, en dat de pensioenleeftijd terugkan naar 65 jaar.

Zie ook de Brainstorm Cas en Tuur 30 juni 2020 waarin al onze eisen doorgerekend worden op basis van het ABP.

2. Geen verplichting staatsobligaties, ECB en SBBS

De ECB rente en de rente op staatsobligaties worden op dit moment als politiek instrument gebruikt om geld van rijke landen en pensioenfondsen cadeau te doen aan arme landen in de EU. Dit heeft niets met verantwoord beleggen te maken en daarom moeten pensioenfondsen zelf kunnen bepalen waarin ze beleggen, wat ze al tientallen jaren uitstekend doen. Geld heeft altijd een positieve waarde, dus als de EU of Nederland geld uit de pensioenfondsen willen lenen dan moeten zij hier een normale (positieve) rente voor betalen. Zoniet dan beleggen ze wel in iets anders.

Er is ook sprake van een mogelijke verplichting om te beleggen in SBBS (Sovereign Bond-backed Securities), verzamelingen van waardepapieren uit niet altijd even stevige economiëen uit het zuiden van de EU, waarvan de waarde niet erg duidelijk is. In de verzameling kunnen leningen aan al failliete ondernemingen aan het oog onttrokken worden. Ook hierin mag er geen enkele verplichting geïntroduceerd worden om hierin tegen de wil van de pensioenfondsen te investeren.

3. Beleg verplicht 30% in bejaardenhuizen en verzorgingshuizen

Dat heeft de volgende voordelen:

  1. Huurinkomsten zijn net zo vast als vastrentende waarden en bedragen 5%, en dragen zo flink bij aan een rekenrente die eigenlijk op 3,5% zou moeten liggen.
  2. Al die ouderen laten een (koop of huur) grote eengezinswoning achter want de kinderen zijn allang uit huis, dus eindelijk doorstroming op de woningmarkt.
  3. Ziekteverzekeringen besparen veel op dure aanpassingen en verbouwingen zoals trapliften en inloopdouches in eensgezinswoningen, want in een bejaardenhuis is alles gelijkvloers per verdiepeng met liften tussen de verdiepingen.
  4. Ouderen met een koophuis maken hun vermogen vrij om te besteden aan de economie, uitjes met kleinkinderen, studiegeld voor de kleinkinderen, restaurant en theaterbezoek, etc.

4. DNB krijgt slechts een adviesrol

Het is geld van werknemers, en niet van de nederlandse staat of DNB. De pensioenfondsen hebben meer verstand van beleggen dan DNB laat blijken. Voor de DNB is een kleinere rol (niet-bindend advies) op zijn plaats, zodat de pensioenfondsen niet langer last hebben van politieke beinvloeding.

Specifiek moet DNB haar veto recht op benoemingen bij pensioenfondsen laten varen en krijgt slechts de mogelijkheid tot niet-bindend advies. Ook verplichte quota aan beleggingen in nederlandse of buitenlandse staatsobligaties en SBBS moeten verdwijnen. Zo kunnen de pensioenfondsen stoppen met investeren in staatsobligaties als die een te laag (of zelfs een negatief) rendement bieden. De pensioenfondsen zijn niet een goedkope ATM van de overheid, de overheid moet een stabiele en renderende belegging bieden. Zoniet investeren wij wel ergens anders.

5. Blijf van de AOW af

Koolmees wil de AOW verlagen met 1x de heffingskorting, dit is ~ € 2200 per jaar. Verder wil hij de alleenstaande-AOW verlagen tot bijna de gehuwden-AOW, terwijl door relatiebreuk of overlijden van de levenspartner de meeste ouderen alleenstaanden zijn. In een tijd dat de lasten voor huisvesting en energie de pan uitrijzen is dit waanzin en in strijd met de doelstellingen van de AOW: voorkomen van armoede. ook zijn er D666 plannen om de AOW te fiscaliseren, dus dan betaal je belasting waarvan je eigen AOW betaald wordt. Zinloos rondpompen van geld en weer een financiele aanslag op ouderen die weerloos zijn in financieel opzicht (gelukkig niet in electoraal opzicht, dus stem allemaal via onze Kieswijzer).

6. Parlementaire enquete

Hoe meer je je verdiept in ons huidige 'beste pensioenstelsel ter wereld' des te meer je het vermoeden krijgt dat de veranderingen door het kabinet planmatig zijn, en niet in het belang van de gepensioneerden. Dit moet onderzocht worden.