Ons pensioenvermogen stijgt...
...omdat de rekenrente te ver daalt.

Vervelend nieuws voor minster Wouter Koolmees

11-11-2019 - Cas Tuyn in reactie op artikel in het Financiele Dagblad Toprendementen voor pensioenfondsen, maar de euforie blijft uit

Omdat de beurs verleden jaar precies op het jaareinde nogal daalde, halen pensioenfondsen dit jaar tot wel 20% rendement op hun belegd vermogen. Ik citeer een stukje omdat niet iedereen een abonnement op het FD heeft:

"Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, boekte een rendement van ruim 15% over de eerste drie kwartalen van 2019. 'Het is niet zo dat hier de vlag uitgaat', zegt ook Diane Griffioen, sinds vorig jaar hoofd beleggingen van ABP. 'Want onze dekkingsgraad is laag.' De dekkingsgraad daalde van 97% eind vorig jaar, naar 91% eind september.
Maar de hoge rendementen bij ABP zijn dit jaar niet alleen het gevolg van de rentedaling, zegt Griffioen. 'Alle beleggingscategorieën hebben bijgedragen aan het rendement.' Op aandelen haalde ABP een rendement van 21,9%. Meer dan de 11,4% op obligaties. Ook alternatieve beleggingen als private equity en vastgoed droegen bij aan de hoge beleggingswinst (respectievelijk 11,1% en 16,2%)."

Ze boeken dus ongeveer 20% winst dit jaar.

Wouter Koolmees wil echter met de kunstmatig laag gemaakte rekenrente van nu 0,6% de pensioenfondsen arm rekenen, en dwingen om de gepensioneerden 10% te laten korten.

We zien dus dat de pensioenfondsen 20% erbij krijgen aan rendement, en 10% minder gaan uitkeren als Koolmees zijn zin krijgt. Pensioenuitkeringen zijn ~30 miljard per jaar, dus dat bespaart 3 miljard per jaar. Het vermogen van alle pensioenfondsen zal dus stijgen van 1500 miljard naar 1800 miljard? Dat is dus genoeg voor 1800/27 = 67 jaar pensioenen uitbetalen. Aangezien we pas met 67 met pensioen gaan denkt minister Koolmees dat we dus allemaal gemiddeld 134 jaar oud worden. W a a n z i n

Wat moeten die pensioenfondsen met al dat geld? Dit heeft inmiddels veel weg van het vetmesten van een kalkoen of feestvarken. En wie gaan er zichzelf allemaal volvreten met ons spaarvarken? Den Haag heeft zich er al een keer schuldig aan gemaakt, het europarlement heeft een dekkingsgraad van 37%, en de ECB heeft nog wel wat op instorten staande zuid-europese landen die gered moeten worden. Erkende boevennesten als Albanië willen ook graag lid worden van de EU als netto-ontvanger.

Dit onverantwoorde vetmesten van ons pensioenspaarvarken moet stoppen, of in ieder geval sterk afgeremd worden. En dat kan ook uitstekend, indien de politiek-gekozen rekenrente opgetrokken wordt tot een verantwoorde 3,5%. Dan stijgen de fondsen nog steeds in vermogen, maar stijgen de dekkingsgraden ook een flink stuk tot boven de 120%, zoveel dat er van korten geen sprake meer kan zijn, en dat stevig indexeren tot wel 10% geen probleem is. Je zou zelfs de pensioenleeftijd terug op 65 kunnen zetten, zoveel geld is er in kas dank zij de kundige beleggingen van onze pensioenfondsen.

Reken even mee. Het schijnt dat wie nu geboren wordt gemiddeld 100 jaar oud wordt. De huidige werkenden en gepensioneerden worden dat nog niet maar laten we dit gebruiken om aan te tonen dat we de toekomst ook aankunnen. We hebben eind dit jaar 1800 miljard, en we spreken af dat we met 65 met pensioen gaan en er allemaal 10% bijkrijgen door de gezondere 3,5% rekenrente. De uitgaven worden dus 30 miljard +10% = 33 miljard per jaar, en die betalen we 100-65 = 35 jaar uit. Dat maakt dus 35 * 33 miljard = 1155 miljard. Zelfs dan hebben we 1800-1155 = 645 miljard over.

Daarmee kan je bijvoorbeeld de zware beroepen een paar jaar eerder van laten stoppen. Maak 5 categoriën van functies in oplopende zwaarte en geeft die 1, 2, 3, 4 of 5 jaar eerder pensioen, dan ben je meteen af van de strijd wat wel of niet een zwaar beroep is.