Kieswijzer tegen de Pensioenroof

Maakt u zich ook zorgen over het volstrekt onrechtvaardige niet-indexeren en korten van uw pensioen, en de dreigende korting van de AOW? Dan kunt u deze kieswijzer gebruiken om uw pensioen te verhogen en AOW te behouden.

1. Kieswijzer

CategoriePartijenPuntenStemadvies
de pensioenvrienden
verhogen rekenrente naar 3,5% levert:
- 20% inflatieverhoging 2007-2020
- eenmalig 130% van je jaarpensioen inhaalindexatie
- pensioenleeftijd 65 jaar
AOW blijft intact
FvD
PVV
SP
Denk
Splinter
Henk Krol
Code Oranje
214
230
390
119
8
 
 
 
Goed voor
uw pensioen
en AOW
de mee(s)lopers
- praten en stemmen mee met de pensioenrovers
CDA
CU
GL
PvdD
SGP
50 plus
JA21
Bij1
-402
-250
8
28
23
304
 
 
Heb je niet
veel aan
de pensioenrovers
- pensioenleeftijd naar 71 jaar
- tussen 2020 en 2026 invaren met de Koolmees rekenrente, dus 12% minder koopkracht
- in verkiezingsjaar 2021 0,1% korten, maar het jaar erna 10,1% korten
- AOW naar bijstandsniveau
- AOW fiscaliseren
VVD
D66
PvdA
-557
-242
-542
Absoluut niet
op stemmen

Noot:

  1. Het aantal punten staat voor de mate waarin een partij de pensioenen op een rechtvaardige manier wil herstellen.
  2. De inhaalindexatie bestaat uit alle gemiste inflatiecorrecties vanaf 2007, en wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers van fondsen die niet geindexeerd hebben.
  3. onafhankelijk kamerlid vKA heeft nu een eigen partij opgelicht: Splinter. Die partij wil AOW op 65, rekenrente omhoog, verbod op uitnames door de overheid, meer zeggenschap voor pensioendeelnemers over belonings- en provisiebeleid en afschaffen solicitatieplicht 60-plussers.
  4. Bij FvD zijn een aantal (kandidaat)leden afgesplitst in JA21, maar deze partij kiest nadrukkelijk voor de Koolmees/Knot/Rutte lijn dus raden wij af.
  5. De voorzitter van Code Oranje heeft ons hun standpunten doorgegeven en is daarmee toegevoegd aan de pensioenvrienden. Bravo!
  6. 50plus geeft met hun pensioenstandpunt en het interview van Liane den Haan in een Volkskrant artikel een erg discutabel signaal af (de 20% inhaalindexatie wil ze deels weggeven aan werkenden, geen pensioen op 65 en wel meedoen moet het Koolmeespensioen), dus na ruggespraak met de groep is besloten om 50plus in te delen bij de meelopers. Niets ten nadele van de huidige kamerleden, maar de toekomst van ons pensioen lijkt niet veilig bij het nieuwe 50plus dat meedoet aan de huidige verkiezingen.

2. Voortgang

Tot aan de verkiezingen in maart 2021 volgen wij hoe pensioen- en AOW-vriendelijk de partijen zijn.

Volgens het CBS waren in 2019 50% van de kiezers 50 jaar of ouder. In maart 2021 zal dit percentage nog hoger liggen. Het moet dus wel heel raar lopen wil er geen kamermeerderheid komen die de rekenrente wil verhogen en de AOW intact laat, vooral wanneer kiezers massaal de pensioenroofpartijen en hun meelopers in de steek laten. Zo werkt de democratie: Wij zijn de baas, want wij zijn met meer.

Aangezien er 150 tweedekamer zetels zijn, moet de groene lijn omhoog naar 76 zetels om een meerderheid van pensioenvrienden te krijgen. Dit kan op 2 manieren:

2.1. Opmerkingen bij 24 jan 2021

De VVD blijft door hun Corona beleid de aandacht afleiden van de discussie over de Rutte-doctrine en wordt zo nauwelijks afgestraft door de kiezers voor hun rol in de toeslagen misdaad. We zien wel dat alle partijen (zelfs CDA) hun pijlen richten op Rutte, laten we hopen dat dit helpt. Aan de zonzijde zien we dat er inmiddels 8 partijen opkomen voor onze pensioenen, veel splinters, maar wie voor zijn pensioen stemt weet dat hij bij hen terecht kan. We moeten nog 1 a 2 partijen in ons kamp krijgen, en dan staan we wel op een meerderheid voor een motie in te dienen.

Voor wat betreft het linkse blok PvdA-GL-SP tip ik iedereen om de pensioenrover PvdA en Rutte-vriendje GL volledig te verlaten en over te stappen op de SP. Van die 3 is de SP de enige die wel opkomt voor de pensioenen of al je linkse idealen zijn sowieso goed verzorgd bij de SP, dus waarom gaan voor minder? PvdA en GL naar 0 zetels en SP dan 30 stuks, dan mogen ze eindelijk meeregeren, of in ieder geval meestemmen voor een hogere rekenrente.

3. Verantwoording

Deze kieswijzer is gebaseerd op standpunten en relevante acties van partijen over pensioenen.

  1. De keuze van de 3 categoriën
  2. Stemgedrag per motie
  3. Puntentelling uitleg

3.1. De keuze van de 3 categoriën

Omdat de rekenrente bepaalt hoe het pensioenfonds erbij staat, wordt dit als uitgangspunt genomen. Geen enkele partij kan de rekenrente in zijn eentje verhogen. Daarom toon ik hier niet een top-14 van partijen waarbij je op de bovenste moet stemmen, maar heb ik de partijen in 3 vakken geclusterd. iedere partij in het groene vak is een goede partij die graag de rekenrente wil verhogen, het is goed te zien dat er in het groene vak veel keuze is, je vindt hier altijd een partij die ook op andere punten dan de pensioenroof aansluit bij jouw wensen.

De partijen in het rode vlak die hebben aan de wieg van de pensioenroof gestaan en voeren die nu nog uit. Daar moet je absoluut niet op stemmen als je pensioen en AOW je lief is. Denk er aan dat als je op de rode partijen stemt we binnenkort met 71 met pensioen gaan en de AOW dan op bijstandsnivo zit (plan Koolmees).

De partijen in het gele vlak die roepen wij op om een kant te kiezen. Sta je aan de kant van de pensioenrovers dan adviseren wij geen enkele stem erop, is de electorale druk zo groot dat ze naar de wil van de oudere kiezers luisteren en een hogere rekenrente gaan eisen in hun verkiezingsprogramma en stemgedrag dan verhuis ik ze graag naar het groene vak.

In deze kieswijzer zullen wij het zetelaantal van alle partijen volgen, en hopen dat de partijen in het groene vlak blijven groeien tot boven de 75 zetels doordat kiezers switchen naar de partijen die tegen de pensioenroof zijn. Vooral van de partijen in het gele vlak verwachten wij een duidelijkere stellingname: haten zij hun kiezers en springen zij naar het rode vlak, of komen zij op voor de belangen van hun kiezers en springen zij naar het groene vlak?

Vooral het plan van Wouter Koolmees (D66) om de AOW te verlagen tot bijstandsnivo en eventueel zelfs inkomensafhankelijk te maken moet een klap in het gezicht zijn van hardwerkende kiezers, kies een partij uit het groene vlak als je het hier niet mee eens bent.

3.2. Bewijs per motie

Iedereen weet inmiddels wel dat politici wel eens dingen beloven en daarna niet uitvoeren. Daarom volgen wij alle moties en het stemgedrag. Wij doen niet aan nepnieuws, wij presenteren de feiten.

18-12-2019verhogen van de discontovoet voor pensioenen in de tweede pijlervan otterloo (50+)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2
27-11-2019reële rekenrente waardoor dreigende pensioenkortingen direct van tafel gaande Jong (PVV)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
27-11-2019overleg over de interpretatie van de brandbrief over de rekenregelsvan Brenk (50+)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 PvdD 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
27-11-2019herintroduceren van een vaste rekenrente van ten minste 2%van Brenk (50+)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
05-09-2019ingrijpen om pensioenkortingen te voorkomenvan Brenk (50+),
de Jong (PVV)
PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
05-09-2019CPB Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenenvan Brenk (50+)CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 PvdD 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
05-09-2019een reële rekenrente voor pensioenfondsende Jong (PVV)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
05-09-2019direct intrekken van het pensioenakkoordde Jong (PVV)PVV 20 50PLUS 4 FvD 2
05-09-2019voorkomen van onnodige pensioenkortingenvan Dijk (PvdA),
Smeulders (GL),
Stoffer (SGP)
VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 PvdD 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
05-09-2019aanpassen van de rekenregelsvan Kent (SP)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Van Kooten-Arissen 1
19-06-2019Pensioenakkoord door de shredder halen Edgar Mulder (PVV)PVV 20, SP 14, FvD 2
19-06-2019Alternatieve, meer realistische manier om de rekenrente vast te stellenAzarkan (Denk),
van Brenk (50+)
PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2
19-06-2019Onderzoek naar de mogelijkheid om de rekenrente te verhogenBaudet (FvD)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2
19-06-2019Onderzoeken op welke wijze de pensioenen weer kunnen worden geïndexeerdBaudet (FvD)PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2
19-06-2019AOW-leeftijd naar 65 jaar verlagenvan Kent (SP)PVV 20 SP 14 50PLUS 4
19-06-2019AOW-leeftijd terugbrengen naar 66 jaar in 2020van Brenk (50+)
Azarkan (Denk)
PVV 20 SP 14 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2
Totaal punten voor alle moties 50PLUS 204 CDA 38 CU 10 D66 38 DENK 79 FvD 72 GL 28 PvdA 38 PvdD 8 PVV 440 SP 250 SGP 23 VVD 33 vKA 8

3.3. Puntentelling

Partijen krijgen de volgende punten indien ze acties ondernemen die invloed hebben op ons pensioen.

ActiePuntenPartijen
Veroorzakers
Onderdeel kabinet Balkenende 4-100CDA, PvdA, CU
Onderdeel kabinet Rutte 1-100VVD, CDA, PVV
Onderdeel kabinet Rutte 2-100VVD, PvdA
Onderdeel kabinet Rutte 3-100VVD, CDA, D66, CU
Minister of staatssecretaris op Sociale Zaken-100CDA (Donner), D66 (Koolmees), PvdA (Asscher, Aboutaleb, 2x Klijnsma), VVD (Kamp, de Krom)
Tekenen Lente akkoord 2012 om de AOW te verhogen naar 67-20VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie
Tekenen Europese richtlijn pensioenen 2016-20VVD, PvdA, D66, GroenLinks
AOW verlagen naar bijstandsnivo-20VVD, D66, CDA, CU
Kabinet wil minimum loon (en dus AOW) niet verhogen-20VVD, D66, CDA, CU
Standpunten
Rekenrente op basis van rendement ipv risicovrij2050+, FvD, PVV, SP
Rekenrente moet omhoog tot 2% of hoger2050+, Denk, FvD, PVV, SP
Rekenrente moet omhoog tot 3% of hoger20
Rekenrente moet omhoog tot 3,5%20
Rekenrente aanpassen in verkiezingsprogramma20
Inhaalindexatie van 19%20
Pensioen met 66 jaar20FvD, PvdA, PvdD
Pensioen met 65 jaar4050+, PVV, SP
Voorstander doorsneepremie ipv degressieve opbouw2050+, FvD, GL, PvdA, PVV, SP
EU pensioenen mogen niet bijgepast worden vanuit de EU landen, dus korten bij te lage dekkingsgraad20CDA, D66, FvD, PVV, SP
Handelen
Petitie hogere rekenrente ondersteund2050+, Denk, FvD, PVV, SP
Wetvoorstel verhogen rekenrente indienen20
Wetvoorstel verhogen rekenrente ondersteunen1 punt per stem
Liegen dat er te weinig pensioengeld is-20 per keer
Liegen dat jongeren bestolen worden-20 per keer
Weigeren over de rekenrente te praten-20 per keer
Steun verhogen AOW leeftijd 2012-20
Steun Pensioenakkoord 2010-20
Steun Pensioenakkoord 2019-20

3.4. Punten per partij

50 Plus = 100

Rekenrente op basis van rendement, Rekenrente 2%, Pensioen met 65, Voorstander doorsneepremie Petitie

CDA = -440

Kabinet Balkenende 4, Rutte 1, Minister sociale zaken (Donner), verhogen AOW leeftijd 2012, AOW bijstandsnivo, minimumloon/AOW niet omhoog

CU = -260

Kabinet Balkenende 4 + Rutte 3, verhogen AOW leeftijd 2012,

D66 = -280

Kabinet Rutte 3, Minister sociale zaken (Koolmees), verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen

geen EU pensioenpot bijpassen

Denk = 40

Rekenrente 2%, Petitie

FvD = 120

Petitie

GL = -20

verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen

doorsneepremie

PvdA = -580

kabinet Balkenende 4 + Rutte 2, Minister sociale zaken (Asscher), Staatssecretaris van Sociale Zaken (Aboutaleb, Klijnsma 2x), Europese pensioenen

Pensioen met 66, doorsneepremie

PvdD = 20

pensioen 66

PVV = 40

Kabinet Rutte 1, Petitie

SGP = 0

SP = 140

Petitie

VVD = -580

Kabinet Rutte 1/2/3, Minister sociale zaken (Kamp), Staatssecretaris van Sociale Zaken (de Krom), verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen