Kieswijzer tegen de Pensioenroof

Maakt u zich ook zorgen over het volstrekt onrechtvaardige niet-indexeren en korten van uw pensioen, en de korting op de AOW? Dan kunt u deze kieswijzer gebruiken om uw pensioen te verhogen en AOW te behouden.

Stem je AOW/pensioen omhoog

 1. Het nieuwe kabinet Rutte-4 heeft de koppeling tussen AOW en minimumloon losgelaten, en verhoogt het minimumloon met 7,5% en de AOW helemaal niets. Rutte denkt dat AOW-ers geen last hebben van gestegen woonlasten, energieprijzen en kosten voor boodschappen. Maar u weet wel beter, u voelt dit iedere dag. Zelfs de eigen seniorenafdelingen van de kabinetpartijen zijn woedend, net als de oppositie (bijvoorbeeld 50plus).
 2. Rutte-4 en haar voorgangers onthouden mensen met een pensioen al 14 jaar hun beloofde en inmiddels hoognodige indexatie. Dit doen ze door de rekenrente idioot laag te zetten, en dan lijken pensioenfondsen inderdaad te arm om te indexeren. Maar u weet wel beter, want de vermogens van de pensioenfondsen rijzen de pan uit, van 800 miljard in 2007 naar meer dan 2000 miljard nu. Inmiddels lopen gepensioneerden minstens 25% achter in koopkracht (op enkele heel kleine pensioenfondsen na die wel indexeerden, bijv. bij DNB en banken)

Laat zien dat jij het niet eens bent met dit asociale kabinet en hun meelopers, stem ze weg! Stem bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op partijen die in Rutte-4 zitten of mee heulen. De gemeenten hebben niets met Den Haag te maken? Waarom komen landelijke politici dan 'slechts op bezoek' om u over te halen op hun gemeentepartij te stemmen? De werkelijkheid is dat gemeenten erg belangrijk zijn voor landelijke politieke partijen, ze kunnen er hun overtallige baantjesjagers kwijt als burgemeester, voor de uitvoering van landelijk beleid zijn ze afhankelijk van de welwillende medewerking van burgemeesters, wethouders en gemeenteraden, vaak niet ten gunste van de inwoners van de gemeente.

In het verkiezingsprogramma van de VVD stond nog dat de AOW wél mee zou stijgen bij een verhoging van het minimumloon. Dat gold ook voor D'66 en (deels) voor programma's van CDA en ChristenUnie. Dit bewijst eens te meer dat Rutte-4 niet te vertrouwen is. Een stem op de partijen in het kabinet Rutte-4 is carte blanche voor diefstal.

Stem je AOW leeftijd omlaag

Volgens Max Meldpunt

1. Kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Met deze kieswijzer waarschuwen we het kabinet wat er gebeurt als zij de kwetsbare ouderen financieel in de goot duwen. Ouderen zijn niet voor niets met pensioen, velen zijn na een werkzaam leven kapotgewerkt en niet meer in staat er een baantje bij te nemen om hun inkomen op te krikken. En dat is ook niet nodig want Nederland is een rijk land en de pensioenfondsen barsten van het geld. Dat BNN/Vara een oudere weet te vinden met een hoog pensioen is leuk als nepnieuws (bedankt Jeroen Pauw), maar dat geldt dus niet voor de grote groep ouderen die op alleen AOW of met een gemiddeld pensioen van 800 euro rond moeten komen.

CategoriePartijenStemadvies
de lokale partijen
- Zij ontnemen de macht van de Haagse partijen
- Zij denken in het belang van de stad en inwoners
- Zij hebben beter zicht op armoede in hun gemeente
- Zij leveren de wethouders
- Zij bepalen het profiel van de burgemeester
Alles wat geen
landelijke partij is
Goed voor
uw pensioen
en AOW
de pensioenvrienden
verhogen rekenrente naar 3,5% levert:
- 25% inflatieverhoging 2007-2021
- eenmalig 175% van je jaarpensioen inhaalindexatie
- pensioenleeftijd 65 jaar
AOW blijft gekoppeld aan minimumloon
AOW wordt niet gefiscaliseerd
PVV
SP
FvD
Denk
van Haga
JA21
BBB
50plus
Den Haan
Goed voor
uw pensioen
en AOW
de mee(s)lopers
- praten en stemmen mee met de pensioenrovers
CDA
CU
GL
PvdD
SGP
Volt
Omtzigt
Bij1
Heb je niet
veel aan
de pensioenrovers
- pensioenleeftijd naar 71 jaar
- tussen 2020 en 2026 invaren met de Koolmees rekenrente, dus 12% minder koopkracht
- in verkiezingsjaar 2021 0,1% korten, maar het jaar erna 10,1% korten
- AOW naar bijstandsniveau
- AOW fiscaliseren
VVD
D66
PvdA
Absoluut niet
op stemmen

Noot:

 1. Tijdens de APB 2021 diende Wilders een motie in om de rekenrente te verhogen, op basis van het stemgedrag is deze nieuwe kieswijzer gebaseerd. Verrassingen waren: JA21 en Den Haan stemden voor, en Omtzigt stemde tegen.
  Niet verrassend waren:
  • VVD, D666, PvdA: de oorspronkelijke pensioenrovers
  • GL: glijdt af in de peilingen en gaat op in PvdA
  • PvdD: zitten daar geen werkenden of gepensioneerden?
  • CU en SGP: Heb uw naasten lief, yeah right
  • Volt: jeugdige D666 alleen goed om D666 uit te hollen
  • Bij1: Er zijn ook werkende allochtonen met een pensioen, Sylvana

3. Verantwoording

Deze kieswijzer is gebaseerd op standpunten en relevante acties van partijen over pensioenen.

 1. De keuze van de 3 categoriën
 2. Stemgedrag per motie
 3. Puntentelling uitleg

3.1. De keuze van de 3 categoriën

Omdat de rekenrente bepaalt hoe het pensioenfonds erbij staat, wordt dit als uitgangspunt genomen. Geen enkele partij kan de rekenrente in zijn eentje verhogen. Daarom toon ik hier niet een top-14 van partijen waarbij je op de bovenste moet stemmen, maar heb ik de partijen in 3 vakken geclusterd. iedere partij in het groene vak is een goede partij die graag de rekenrente wil verhogen, het is goed te zien dat er in het groene vak veel keuze is, je vindt hier altijd een partij die ook op andere punten dan de pensioenroof aansluit bij jouw wensen.

De partijen in het rode vlak die hebben aan de wieg van de pensioenroof gestaan en voeren die nu nog uit. Daar moet je absoluut niet op stemmen als je pensioen en AOW je lief is. Denk er aan dat als je op de rode partijen stemt we binnenkort met 71 met pensioen gaan en de AOW dan op bijstandsnivo zit (plan Koolmees).

De partijen in het gele vlak die roepen wij op om een kant te kiezen. Sta je aan de kant van de pensioenrovers dan adviseren wij geen enkele stem erop, is de electorale druk zo groot dat ze naar de wil van de oudere kiezers luisteren en een hogere rekenrente gaan eisen in hun verkiezingsprogramma en stemgedrag dan verhuis ik ze graag naar het groene vak.

In deze kieswijzer zullen wij het zetelaantal van alle partijen volgen, en hopen dat de partijen in het groene vlak blijven groeien tot boven de 75 zetels doordat kiezers switchen naar de partijen die tegen de pensioenroof zijn. Vooral van de partijen in het gele vlak verwachten wij een duidelijkere stellingname: haten zij hun kiezers en springen zij naar het rode vlak, of komen zij op voor de belangen van hun kiezers en springen zij naar het groene vlak?

Vooral het plan van Wouter Koolmees (D66) om de AOW te verlagen tot bijstandsnivo en eventueel zelfs inkomensafhankelijk te maken moet een klap in het gezicht zijn van hardwerkende kiezers, kies een partij uit het groene vlak als je het hier niet mee eens bent.

3.2. Bewijs per motie

Iedereen weet inmiddels wel dat politici wel eens dingen beloven en daarna niet uitvoeren. Daarom volgen wij alle moties en het stemgedrag. Wij doen niet aan nepnieuws, wij presenteren de feiten.

23-09-2021reële rekenrente die recht doet aan meerjarig rendement van pensioenfondsenWilders (PVV) PVV 17 SP 9 FVD 5 DENK 3 Groep Van Haga 3 JA21 3 BBB 1 Fractie Den Haan 1
Totaal punten voor alle moties 50PLUS 204 CDA 38 CU 10 D66 38 DENK 79 FvD 72 GL 28 PvdA 38 PvdD 8 PVV 440 SP 250 SGP 23 VVD 33 vKA 8

3.3. Puntentelling

Partijen krijgen de volgende punten indien ze acties ondernemen die invloed hebben op ons pensioen.

ActiePuntenPartijen
Veroorzakers
Onderdeel kabinet Balkenende 4-100CDA, PvdA, CU
Onderdeel kabinet Rutte 1-100VVD, CDA, PVV
Onderdeel kabinet Rutte 2-100VVD, PvdA
Onderdeel kabinet Rutte 3-100VVD, CDA, D66, CU
Minister of staatssecretaris op Sociale Zaken-100CDA (Donner), D66 (Koolmees), PvdA (Asscher, Aboutaleb, 2x Klijnsma), VVD (Kamp, de Krom)
Tekenen Lente akkoord 2012 om de AOW te verhogen naar 67-20VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie
Tekenen Europese richtlijn pensioenen 2016-20VVD, PvdA, D66, GroenLinks
AOW verlagen naar bijstandsnivo-20VVD, D66, CDA, CU
Kabinet wil minimum loon (en dus AOW) niet verhogen-20VVD, D66, CDA, CU
Standpunten
Rekenrente op basis van rendement ipv risicovrij2050+, FvD, PVV, SP
Rekenrente moet omhoog tot 2% of hoger2050+, Denk, FvD, PVV, SP
Rekenrente moet omhoog tot 3% of hoger20
Rekenrente moet omhoog tot 3,5%20
Rekenrente aanpassen in verkiezingsprogramma20
Inhaalindexatie van 19%20
Pensioen met 66 jaar20FvD, PvdA, PvdD
Pensioen met 65 jaar4050+, PVV, SP
Voorstander doorsneepremie ipv degressieve opbouw2050+, FvD, GL, PvdA, PVV, SP
EU pensioenen mogen niet bijgepast worden vanuit de EU landen, dus korten bij te lage dekkingsgraad20CDA, D66, FvD, PVV, SP
Handelen
Petitie hogere rekenrente ondersteund2050+, Denk, FvD, PVV, SP
Wetvoorstel verhogen rekenrente indienen20
Wetvoorstel verhogen rekenrente ondersteunen1 punt per stem
Liegen dat er te weinig pensioengeld is-20 per keer
Liegen dat jongeren bestolen worden-20 per keer
Weigeren over de rekenrente te praten-20 per keer
Steun verhogen AOW leeftijd 2012-20
Steun Pensioenakkoord 2010-20
Steun Pensioenakkoord 2019-20

3.4. Punten per partij

50 Plus = 100

Rekenrente op basis van rendement, Rekenrente 2%, Pensioen met 65, Voorstander doorsneepremie Petitie

CDA = -440

Kabinet Balkenende 4, Rutte 1, Minister sociale zaken (Donner), verhogen AOW leeftijd 2012, AOW bijstandsnivo, minimumloon/AOW niet omhoog

CU = -260

Kabinet Balkenende 4 + Rutte 3, verhogen AOW leeftijd 2012,

D66 = -280

Kabinet Rutte 3, Minister sociale zaken (Koolmees), verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen

geen EU pensioenpot bijpassen

Denk = 40

Rekenrente 2%, Petitie

FvD = 120

Petitie

GL = -20

verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen

doorsneepremie

PvdA = -580

kabinet Balkenende 4 + Rutte 2, Minister sociale zaken (Asscher), Staatssecretaris van Sociale Zaken (Aboutaleb, Klijnsma 2x), Europese pensioenen

Pensioen met 66, doorsneepremie

PvdD = 20

pensioen 66

PVV = 40

Kabinet Rutte 1, Petitie

SGP = 0

SP = 140

Petitie

VVD = -580

Kabinet Rutte 1/2/3, Minister sociale zaken (Kamp), Staatssecretaris van Sociale Zaken (de Krom), verhogen AOW leeftijd 2012, Europese pensioenen