Medestanders
Samen Tegen De Pensioenroof

De afgelopen weken hebben de beheerders van een aantal FB-groepen en leden van een aantal actiegroepen met elkaar gesproken over de vraag hoe we gezamenlijk de dreigende onteigening van onze pensioenen en de voorgenomen ontkoppeling AOW/minimumloon zouden kunnen verhinderen. Wij gaan de komende perioden met behoud van onze eigen kenmerken en invalshoeken op een aantal belangrijke punten samenwerken.

De samenwerking heet: Samen tegen de Pensioenroof.

Onze doelstellingen zijn:

De komende periode willen we aan deze doelstellingen werken, door:

 1. Het de landelijke politieke partijen die achter het pensioenakkoord staan, die (her)indexatie tegen gaan en die de koppeling van AOW/minimumloon willen loslaten, het leven tijdens de campagne voor de raadsverkiezingen en ook in het stemhokje zo zuur mogelijk te maken;
 2. De Dwaze Dinsdag te promoten en waar mogelijk te ondersteunen. Verschillende organisaties zijn bezig om voor de dinsdag voorafgaande aan de raadsverkiezingen een staking te organiseren: alle ouderen leggen alle vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord neer: van oppassen op kleinkinderen tot en met het werken voor ideƫle instellingen;
 3. Op te roepen om op 21 april massaal aanwezig te zijn bij het Gerechtshof in Den Haag, als daar het hoger beroep van KBO-Brabant en de Stichting Pensioenbehoud tegen de staat der Nederlanden dient.

  De samenwerkende groepen en websites

  Verdere verwante Facebook groepen

  Pensioen informatie groep actieve kritische ouderen, 800 leden

  KBO Brabant, 8.000 vrienden

  Onderschrijft u of uw organisatie onze doelstellingen en eisen, en wilt u de naam van uw organisatie hier vermeld zien?
  Neem dan aub Contact op.

  Media met oog voor de pensioenroof

  Pensioenfondsen

  • ABP, topvrouw Corien Wortman gaf toe dat ze ruim voldoende in kas hebben om te indexeren, maar mag dat niet van DNB.
  • CMHF, maakten samen met VCP een video over de nadelen van lage rekenrente en doorsneepremie
  • VCP, maakten samen met CMHF een video over de nadelen van lage rekenrente en doorsneepremie

  Vakbonden

  Ouderenorganisaties

  Experts

  Politieke partijen voor verhoging van de rekenrente

  • 50 plus
  • Partij voor de Toekomst
  • Denk
  • FvD
  • PVV
  • SP