Pensioenfondsen

Gezien dat de top van alle pensioenfondsen alleen benoemd en verlengd mogen worden na goedkeuring van DNB, en DNB de architect is van de misdadig lage rekenrente waarmee financieel gezonde pensioenfondsen worden afgespiegeld als armlastige hobbyclubjes balancerend op de rand van het faillissement, moeten wij alle pensioenfondsen onder curatele plaatsen. Handelen zij in het belang van de deelnemers die tot 45 jaar premie inleggen en daarna een waardevast pensioen verwachten dat voldoet aan de beloften van weleer? Of zijn zij marionetten die heimelijk de pensioenroof uitvoeren, als waren wij de kikkers in een langzaam opwarmende pan water, die eruitgesprongen waren als zij ineens in een pan kokend water gegooid werden, maar nu blijven zitten omdat het zo langzaam gebeurt dat we het niet doorhebben?

Bedreigingen voor ons pensioen

1. Rekenrente

Helaas mogen de pensioenfondsen van Koolmees en DNB niet met hun werkelijke rendement rekenen wat in sommige jaren wel 16% was, en gemiddeld 7%, maar moeten ze net doen alsof ze allen maar staatsobligaties hebben, die nu op 0,2% staan. Iedereen snapt dat het hierdoor lijkt alsof het vermogen maar met 0,2% groeit, en dat dit bij gemiddelde inflatie van 2% het fonds arm doet lijken in de toekomst, maar toch spelen de directie van het pensioenfonds (op straffe van ontslag), de nederlandse kranten (Telegraaf, Financiele Dagblad), de nederlandse televisie (NOS, betaald/omgekocht door de staat, maar ook RTL), sommige vakbonden (FNV) en de pensioenroofpartijen (VVD, D66, PvdA, CU, GL, CDA) het spelletje mee. En u bent de grote verliezer.

2. Hoge beheerskosten

Denk hierbij aan de salarissen van de directie die in veel gevallen boven de WNT (Balkenende-norm) ligt, maar ook die van fondsbeheerders, externe experts. Een pensioenfonds is een sticjting zonder winstoogmerk die het spaargeld van vele deelnemers op zuinige wijze beheert. Dat is niet moeilijker dan het leiden van ons land, dus de Balkenende-norm is hier zeker op zijn plaats.

3. Misbruik door onze regering

De regering heeft zich via DNB en SER veel macht toegeëigend. Door voor te schrijven dat 30% van het vermogen moet belegd worden in vastrentende waarden, vooral bedoelende nederlandse en sinds kort EU staatsobligaties, waarvan eenzijdig de rente wordt vastgesteld is er sprake van gedwongen winkelnering. Wij pleiten voor het loslaten van deze eis of ruimer interpreteren, want de marktrente voor staatsobligaties zal de volgende 10 jaar naar de 0 gaan, mede door ECB beleid om de euro en zuid-europese landen/banken te redden.

4. Misbruik door NGO's

Ik noemde hierboven de SER al, onder leiding van PvdA-er Hamers hebben NGO's daar toegang en invloed gekregen tot de beleggingscategoriën, en daar sociale- en milieucriteria toegevoegd die op gespannen voet staan met het basisdoel van een pensioenfonds: rendement maken voor de deelnemers. Deze invloed moet teniet gedaan worden, om te voorkomen dat onze fondsen misbruikt worden om onrendabele milieuplannen zoals de green deal van Timmermans (ook PvdA) te bekostigen.

5. Verkeerde focus beleggingen

Zoals we bij PFZW zagen die begin 2020 4 miljard euro verloren op een slecht getimede exit uit de olie-aandelen, liggen bepaalde beleggingsstrategiën niet voor de hand, zoals daytraden (hebben we niets geleerd van Nick Leeson?), en riskante derivaten. Een pensioenfonds is een supertanker die gestaag vooruitkomt, niet een rubberbootje op een wildwaterbaan. Wil je een rustig en degelijk rendement luister dan niet naar beurshandelaren op zoek naar provisie op jouw aan- en verkopen, maar kies bijvoorbeeld de particuliere huizenverhuur. Dat levert elke maand huurinkomsten zonder de nadelen van aandelen, of goud die je namelijk eerst moet verkopen voordat je de winst binnenhaalt.

Overzicht pensioenfondsen

Klik op de naam van het pensioenfonds om naar de rekenhulp van dat fonds te gaan, waar voor u persoonlijk wordt uitgerekend hoe groot het bedrag is dat van u gestolen wordt.


Pensioenfonds

Vermogen

Premies in

Pensioen uit
Aantal jaar
veilig [1]
Beleids-
dekkingsgraad
ABP462 miljard11,24 miljard11,68 miljard147 jaar88,2%
PFZW240 miljard5,95 miljard3,97 miljardeeuwig89,8%
PME55,3 miljard1,332 miljard1,214 miljard404 jaar92,4%

  1. Elk fonds kent naast de beleggingsopbrengsten (die erg fluctueren) de inkomende premie en uitgaande pensioenen en beheerskosten. Wanneer je het vermogen deelt door wat je elk jaar gegarandeerd kwijt bent dat levert het aantal veilige jaren op waarbij we heel extreem stellen dat de beleggingen 0% rendement opleveren. Desondanks slagen de cijfergoochelaars van Koolmees en DNB erin om een te lage dekkingsgraad op een fonds te plakken dat meer dan 100 veilige jaren heeft. Snapt u het nog?

  2. In 2019 had PFZW 5,95 miljard inkomende premieinkomsten, en gaf 3,97 miljard uit aan pensioenuitkeringen, aangezien er 2 miljard meer binnenkomt dan uitgaat kan het fonds dit eeuwig volhouden. Raar dat dit tot een lage dekkingsgraad leidt.
  3. In 2019 had PME 1,332 miljard aan premie-inkomsten, en 1,214 miljard aan pensioenuitbetalingen. Aangezien er 118 miljoen meer inkomsten zijn dan uitgaven kan ook dit fonds het eeuwig volhouden. Raar dat dit tot een lage dekkingsgraad leidt.

Beheerskosten pensioenfondsen

PensioenfondsVermogenAantal deelnemersBeheerskostenper vermogenper deelnemer
ABP462 miljard1.128.6712,7 miljard5,9 ‰€ 2392
PFZW240 miljard2.900.000
PME55,3 miljard625.807254,6 miljoen4,6 ‰€ 407

Hier de top-15 van de grootste graaiers bij de pensioenfondsen:

  1. Ronald Wuijster, APG (ABP) - 682.649 euro
  2. Edwin Velzel, PGGM​ - 531.000 euro
  3. Norbert Hoogers, MN​ - 411.000 euro
  4. Nicole Beuken, ABP - 268.507 euro
  5. Peter Borgdorff​, PFZW - 239.000 euro