ABP

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het grootste pensioenfonds van Nederland, en verzorgt de pensioenen voor de overheid. Zelf verklaren ze:

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. De financiële wereld, en ABP dus ook, verwacht voor de komende jaren een lager rendement van gemiddeld rond de 4%. Dit komt vooral doordat we denken dat de rente laag zal blijven. Dit drukt het verwachte rendement op obligaties. We streven ernaar om dit rendement op een duurzame en verantwoorde wijze te behalen.

Helaas mag het ABP van Koolmees en DNB niet met 7% of 4% rekenen, maar moeten ze net doen alsof ze allen maar staatsobligaties hebben, die nu op 0,2% staan. Iedereen snapt dat het hierdoor lijkt alsof het vermogen maar met 0,2% groeit, en dat dit bij gemiddelde inflatie van 2% het fonds arm doet lijken in de toekomst, maar toch spelen de directie van het pensioenfonds (op straffe van ontslag), de nederlandse kranten (Telegraaf, Financiele Dagblad), de nederlandse televisie (NOS, betaald/omgekocht door de staat, maar ook RTL), sommige vakbonden (FNV) en de pensioenroofpartijen (VVD, D66, PvdA, CU, GL, CDA) het spelletje mee. En u bent de grote verliezer.

Het werkelijke rendement van het ABP bestaat uit meer dan alleen staatsobligaties

Bereken wat u tegoed heeft van het ABP

 1. Bezoek mijnpensioenoverzicht.nl en check dat de site daar een slot toont dat u https gebruikt.
 2. Login met DigID.
 3. Controleer dat er "Gegevens ontvangen" achter ABP staat.
 4. Vul levenssituatie en huidig netto inkomen in.
 5. Klik op "Bekijk mijn pensioenoverzicht.
 6. Indien u op dit moment nog werkt bij een overheidsinstelling waar u ABP pensioen opbouwt, mag u ook de rode knop "Naar mijn pensioen straks" aanklikken, en het "Te bereiken" bedrag achter ABP gebruiken in de volgende stap. Allebei mag ook.
 7. Vul het bedrag in dat ABP u belooft: €
 8. Hoeveel jaar bent U al met pensioen: jaar.
 9. Klik op

NB: In verband met uw privacy wordt niets op deze pagina opgeslagen, daarom is gekozen voor een pagina die de berekeningen niet server-side uitvoert, maar in uw eigen computer (client-side noemen IT mensen dit). Deelt u uw computer met anderen, dan kunt u de ingevulde waarden wissen met Ctrl-Shift-R alle 3 tegelijk indrukken (Geforceerd herladen vanaf de server).

De uitkomsten

Als Koolmees zijn opvolger u in 2022 met 10,1% kort wordt dit: euro.

Tijdens het 6 jaar invaren zonder indexeren voelt dit in 2026 aan als: euro.

Met een realistische rekenrente zou u nu krijgen: euro.

Met een realistische rekenrente krijgt u over 6 jaar: euro.

Hoeveel wordt u in 2026 per jaar bestolen door het ABP in opdracht van Koolmees en Knot: euro.

U heeft ook nog eenmalig recht op inhaal-indexatie over de jaren dat u te weinig indexatie heeft gekregen: euro.

Waarom heeft het ABP genoeg geld om wel te indexeren en niet te korten?

U bent inmiddels wel gewend geraakt aan de stortvloed van slecht-nieuws berichten vanuit de regering, de TV zenders, de kranten, sommige vakbonden en het ABP zelf. Je zou denken dat ze aan de rand van het faillisement staan en dat u kunt fluiten naar uw hardgespaarde pensioen. Niets is minder waar.

Het ABP zegt op Actuele financiële situatie dat ze 462 miljard aan bezittingen hebben, en 531 miljard aan verplichtingen. Gelukkig zeggen ze er zelf bij dat die verplichtingen beïnvloed worden door de rekenrente van 0,2%. Bovenin deze pagina zagen we al dat het ABP zelf beweert al 20 jaar 7% rendement te halen, en voorspelt de komende jaren 4% te halen.

Van pensioen-expert Rob de Brouwer weten we dat de dekkingsgraad per 1% stijging van de rekenrente met 18% stijgt. Bij 7% ABP rendement is de dekkingsgraad dus 87,0% + (6,8 * 18) = 209,4%. Bij een 4% ABP rendement is de dekkingsgraad 87,0% + (3,8 * 18) = 155,7%. Ruim voldoende om te indexeren dus.

Wij allen worden dus voorgelogen door de overheid en hun vriendjes dat onze pensioenfondsen niet rijk genoeg zijn om te indexeren.

Hoe staat het ABP er werkelijk voor?

Om dat te bepalen gaan we niet in een glazen bol kijken, maar gaan we ouderwets boekhouden met een winst- en verliesrekening.

Inkomstenuitgaven
Pensioenpremies10 miljardPensioenuitkeringen11 miljard
Beleggingsresultaat 7% op 462 miljard32 miljardBeheerskosten2,5 miljard
Totaal in42 miljardTotaal uit13,5 miljard

Het batig saldo is dus 42 - 13,5 = 28,5 miljard, dat is een uitermate gezond resultaat, ruim 2,5x zoveel winst als er aan pensioen wordt uitgekeerd per jaar.

Als we deze winst- en verliesrekening nog eens maken maar nu met 4% ABP rendement, dan wordt het:

Inkomstenuitgaven
Pensioenpremies10 miljardPensioenuitkeringen11 miljard
Beleggingsresultaat 4% op 462 miljard18 miljardBeheerskosten2,5 miljard
Totaal in28 miljardTotaal uit13,5 miljard

Bij 4% ABP rendement is het batig saldo 28 - 13,5 = 14,5 miljard. Dat is royaal meer dan de 11 miljard die er aan pensioenen wordt uitgegeven, dus een kind ziet dat je de pensioenen kunt verdubbelen (verhogen met 100%) en je dan nog steeds geld overhoudt elk jaar. Maar zo hebberig zijn wij helemaal niet. Liever dan veel pensioen ontvangen zien we dat de pensioenleeftijd terug gaat naar 65 jaar, dant kan zeer goed gezien de werkelijk behaalde ABP rendementen.

Conclusies

 1. Het ABP had geen enkele reden om de afgelopen 13 jaar niet te indexeren.
 2. Het ABP heeft geen enkele reden om zichzelf zo tekort te doen met de misdadig lage rekenrente van minister Koolmees en DNB directeur Knot.
 3. Het ABP heeft geen enkele reden om dit jaar of in de toekomst te korten.
 4. Het ABP heeft geen enkele reden om ons voor te liegen. al begrijpen we wel dat alle pensioenfonds directies onder curatele staan van DNB. Daarom willen wij ook af van de veel te grote invloed van DNB. DNB moet het proces controleren, niet de uitkomsten.
 5. Wij, deelnemers aan het ABP pensioenfonds, eisen dat al onze eisen uitgevoerd worden.

Jaarverslagen

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Strategisch beleggingsplan

2007-2009