Persbericht:
Actie 1 november wordt uitgesteld

Weert, 25 oktober 2019, 11:00

Tot onze spijt moeten we de actie van 1 november in Den Haag uitstellen. Door onze eigen onervarendheid, gebrek aan netwerk en ingangen, en gebrek aan support vanuit andere organisaties kunnen wij op 1 november niet de indruk maken die wij willen wekken, en dan is het beter om eerst die zaken te verbeteren en daarna wel groots terug te komen.

Wij willen alle mensen die ons ondersteunden en zich voor ons inspanden bedanken voor hun inzet, in het bijzonder de provincie coordinatoren die veel tijd gestoken hebben in de organisatie achter de schermen. Jullie inzet is niet vergeten en ook niet voor niets geweest, want samen hebben we wel de pensioendiscussie naar een hoger plan getild.

Aaneenschakeling van leermomenten

Wat begon als een wild plan, geïnspireerd op de massale en succesvolle actie van de boeren op 1 oktober, kreeg meer inhoud door veel nuttige en leerzame artikelen en meningen die door mensen werden toegestuurd. Hartelijk dank daarvoor.

Zo kun je de protesten tegen de pensioenroof in 4 fasen onderscheiden:

  1. Protest tegen non-indexatie en korten
  2. Protest tegen de lage rekenrente en DNB rol
  3. Protest tegen de afbraak van ons 'beste pensioenstelsel van de wereld'
  4. Protest tegen het nieuwe stelsel waarin verzekeraars de pensionado's slechts de rekenrente uitkeren en de rest van de vette beleggingswinsten aan hun aandeelhouders geven.

Minister Koolmees is in gesprek met diverse maatschappelijke organisaties en wil de discussie beperken tot fase 1. Ons protest zet vanaf het begin af aan al in op het oplossen van de oorzaken daarvan, dat is fase 2. Die maatschappelijke organisaties konden niet tegelijk ons steunen en nog met de minister aan tafel net doen alsof het korten het enige probleem is. Maar ze weten nu wel beter.

Onze actie en standpunten zorgen er voor dat meer en meer maatschappelijke organisaties zich nu inzetten voor een hogere rekenrente, en zich bewust raken van fase 3 en 4. Dit gaat invloed hebben op de gesprekken met minister Koolmees.

Gaandeweg zijn wij achter het uiteindelijke doel gekomen. Je kunt het beste pensioenstelsel ter wereld niet afschaffen, daarom maakt de regering het eerst (al 12 jaar) kapot via de te lage rekenrente, en pas als iedereen het zat is komen ze met een 'beter' systeem, dat dus veel en veel slechter is.

De regering wil de pensioenen onderbrengen bij verzekeraars. Dan sparen zij voor ons pensioen met dezelfde 7% rendement dat de huidige pensioenfondsen nu ook al maken, waarvan de werkenden dan 1% rekenrente krijgen, en de verzekeraars de resterende 6% houden, en uitkeren als winst aan hun aandeelhouders.

Volgende stappen

Het probleem is nog niet opgelost, dus wij kunnen nog niet stoppen.

In de komende periode zullen wij ons blijven inzetten op bewustwording van de 4 fases van de pensioenroof onder de bevolking, om hen slimmer te maken en te wapenen tegen sprookjes vanuit het kabinet. Een goed geïnformeerde burger telt voor 2.

Wij zullen ook de maatschappelijke organisaties behulpzaam zijn met hun bewustwording van de 4 fasen, en zoeken verbinding met hen opdat we een gezamenlijk front kunnen vormen tegen de afbraak van het beste pensioenstelsel ter wereld. We zitten dan in fase 3.

Lees ook: Wat is kritische massa? Hoeveel demonstranten willen we hebben?