Open brief aan minister Hoekstra

datum: 27 maart 2020

Beste minister Hoekstra, leden van het kabinet, leden van de 2e kamer,

Nederland (en de rest van de wereld) wordt nu geteisterd door een zware pandemie, en een daarmee verband houdende economische crisis. Als de pandemie in Europa net zoals in China 3 maanden gaat duren, dan zult u zeer veel geld kwijt zijn aan financiele hulp aan bedrijven en werknemers in nood, waarvan een deel nooit meer terugbetaald zal worden als het bedrijf in kwestie ondanks de hulp toch ten onder gaan aan de vaste lasten die doorlopen terwijl de inkomsten nihil zijn. U gaat dus schulden aan voor hulpmaatregelen en zult een stevige afschrijving moeten plegen op die uitgestelde betalingen.

Wij 3 miljoen gepensioneerden willen ons steentje bijdragen en bieden u een kado aan van 3 miljard euro structureel per jaar, met aanvullend een impuls voor de inzakkende economie.

Maar daar moet u wel wat voor doen

Omdat dit niet uw vakgebied is praat ik u eerst even bij. In 2007 besloot Nederland de vaste rekenrente voor de berekening van toekomstige pensioenverplichtingen los te laten van de tot dan gebruikte 4%, en te koppelen aan de marktrente. Sinds 2007 is die rekenrente gestaag gedaald, onder andere door ECB beleid, tot 0,6% begin dit jaar. Als gevolg van die lage rekenrente hebben de meeste pensioenfondsen de afgelopn 13 jaar de pensioenen niet gecorrigeerd voor de inflatie wat tot een koopkrachtverlies van 19% heeft geleid, en bij sommige pensioenfondsen is er zelfs rond de 5% gekort. Iedereen die kan rekenen begrijpt dat dat geen houdbare rekenrente is, en ook volstrekt in tegenspraak is met de groei van de pensioenvermogens die vorig jaar met 16% stegen.

Zelfs minister Koolmees moest onlangs toegeven dat de lage rekenrente niet werkt. Wat moet die rekenrente dan wel worden?

De nederlandse pensioenfondsen haalden de afgelopen 30 jaar gemiddeld 7% rendement op hun vermogen, zodat het vermogen steeg van 800 miljard naar 1800 miljard. Maar 7% is te hoog, dan kan een slecht jaar op de beurs de dekkingsgraad meteen in gevaar brengen, en aangezien pensioensparen een zaak van lange termijn is moet je een veel lagere rekenrente kiezen, zodat je een egalisatiebuffer opbouwt om de goede jaren weg te strepen tegen de slechte jaren en de gepensioneerden een uiterst stabiele en zekere uitkering te garanderen. Niet als garantie die je bij een rechtbank kunt opeisen, maar een die ingebouwd zit in het systeem en het nooit tot korten, laat staan een rechtzaak laat komen. We pakken dus de helft van het 30-jarige rendement wat 3,5% is. Die 4% rekenrente uit de jaren voor 2007 was zo slecht nog niet.

Als we nu vanuit 2007 die 800 miljard steeds verhogen met 3,5% en dat vergelijken met de gefaalde rekenrente van Koolmees, dan zien we de volgende grafiek. Ons 3,5% plan vereist een gegarandeerd vermogen van 1200 miljard en heeft een egalisatiebuffer van 600 miljard, want het werkelijke vermogen was eind 2019 1800 miljard. Je ziet ook duidelijk dat de 2008 bankencrisis een dipje van ruim 1 jaar veroorzaakte, maar inmiddels royaal is ingehaald, zover dat de Corona-crisis voor de pensioenfondsen ook geen probleem opleveren door onze egailisatiebuffer. Korten is dus sowieso niet nodig, ondanks sensatiebeluste berichten in de financieel minder onderlegde media.

Doorrekening van 3,5% en bron van deze grafiek

Maar waar blijft nu uw 3 miljard?

Van pensioen-expert Rob de Brouwer weten we dat de dekkingsgraad per 1% stijging van de rekenrente met 18% stijgt. Een stijging van de rekenrente van 0,6% naar 3,5% doet de dekkingsgraden dus stijgen met 52%. Met die dekkingsgraden is er eindelijk ruimte om de al jaren gekorte gepensioneerden een inhaalslag te laten maken. We geven alle niet-geindexeerde gepensioneerden de 19% die ze onterecht gemist hebben de afgelopen 13 jaar er ineens bij. Als er daarna nog voldoende dekkingsgraad over blijft kan het pensioenfonds de gemiste pensioenen met terugwerkende kracht uitrekenen en ook nog uitkeren, maar de de 19% verhoging moet al meteen ingaan.

Jaarlijks keren de pensioenfondsen 42 miljard aan pensioenuitkeringen uit, dus als die met 19% stijgen, dan krijgen de gepensioneerden 8 miljard meer pensioen met zijn allen. Het meerendeel van de pensioenen zal onder de 68.705 euro liggen, dus die betalen hierover 37,35% inkomstenbelasting, en u krijgt dus 3 miljard. Elk jaar.

En weet u wat gepensioneerden die gemiddeld maar 18 jaar genieten van hun pensioen doen met 19% extra pensioen? Die gaan dat uitgeven. Tijdens de Corona-crisis laten ze wat vaker maaltijden van restaurants uit de buurt bezorgen, kopen fitness apparatuur of een vette OLED TV met Netflix abonnement, en na de Corona-crisis nemen ze de kinderen en kleinkinderen naar onze pretparken en heropende restaurants. Wij gepensioneerden redden de economie zodra Koolmees zijn wurggreep rond onze keel loslaat.

En wat moet u dus doen voor die 3 miljard structureel?

Bespreek dit kado van ons met Mark Rutte. Leg hem uit dat dit de nederlandse staat geen cent kost en alleen maar geld oplevert. Plan dan een meeting met minister Koolmees.

In die meeting zegt u: Beste Wouter, we hebben nu lang genoeg aangekeken tegen die idioot lage rekenrente van jou die de pensioenfondsen onverantwoord vetmest, de gepensioneerden naar de voedselbanken drijft en de kiezers naar 50plus. Het speelkwartier is voorbij en de verkiezingen naderen met rasse schreden. Wij willen dat jij per direct de rekenrente verhoogt naar 3,5% en de pensioenfondsen die niet geïndexeerd hebben de pensioenen met 19% verhogen. Laat dit per 31 maart 2020 ingaan.

Indien Wouter weigert dan kunt u hem eenvoudig van zijn taak ontheffen en een van de 40 vooraanstaande pensioenexperts aanstellen als interim minister voor de resterende regeerperiode. Zij zijn volledig ingewerkt op dit dossier en het is niet de eerste minister van buiten jullie kabinetpartijen die u binnenhaalt in het landsbelang.

Met vriendelijke groeten,

Cas Tuyn
Stop de Pensioenroof
Breed Protest tegen de Pensioenroof

PS:
U vraagt zich misschien af waarom wij deze brief aan u en niet aan minister Koolmees richten? Op 20-11-2019 zijn door 5 oppositiepartijen en diverse maatschappelijke organisaties 59.201 handtekeningen aangeboden voor een hogere rekenrente, en hij heeft hier totaal niets mee gedaan. Zijn beurt is voorbij.